E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Tr-ENT: ()

En Çok İndirilen Makaleler

OLGU SUNUMU
1.
Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu: Üç olgu sunumu
Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases
Yaşar Çokkeser, Hanifi Bayaroğulları, Şerif Şamil Kahraman, Ülkü Tuncer, Rıza Fırıncıoğulları, Yeliz Beyoğlu, Ali Balcı
PMID: 21919834  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.041   2011; 21 - 5 | Sayfalar 276 - 281

DAVETLI DERLEME
2.
Ramsay Hunt sendromu ve güncel yaklaşımlar
Ramsay Hunt syndrome and current approaches
Uygar Levent Demir, Oğuz Basut
PMID: 22339572  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.012   2012; 22 - 1 | Sayfalar 59 - 63

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Septoplasti olgularında ameliyat sonrası antibiyotik kullanımı: Gerçekten gerekli mi?
Postoperative use of antibiotics in septoplasty cases: Is it really necessary?
Hasan Mermer, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Oğuz Karabay, Recep Kaymaz, Muhammet Yeniay
PMID: 24798435  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.50336   2014; 24 - 1 | Sayfalar 17 - 20

4.
Otoskleroz cerrahisinin işitme sonuçları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes
Deniz Özlem Topdağ, Murat Topdağ, Ömer Aydın, Gürkan Keskin, Murat Öztürk, Mete İşeri
PMID: 25010802  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.09734   2014; 24 - 3 | Sayfalar 137 - 147

OLGU SUNUMU
5.
Skuamöz hücreli kanserin nadir bir varyantı olarak larenks akantolitik skuamöz hücreli kanseri
Acantholytic squamous cell carcinoma of larynx as an uncommon variant of squamous cell carcinoma
Elif Eda Tiken, Didem Çolpan Öksüz, Şebnem Batur, Esengül Koçak Uzel, Büge Öz, Ferhan Öz, Ömer Uzel, Sedat Turkan
doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.88786   2016; 26 - 3 | Sayfalar 176 - 180

6.
Palatal miyoklonus
Palatal myoclonus
Bilge Tuna, Mehmet Hamdi Şahan
PMID: 24798438  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.32858   2014; 24 - 1 | Sayfalar 38 - 41

7.
Kikuchi-Fujimoto hastalığı
Kikuchi-Fujimoto disease
Erkan Lebe
PMID: 25010806  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.62447   2014; 24 - 3 | Sayfalar 164 - 167

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
8.
İşitmesi normal olan ve işitme kaybı olan hastalarda tinnitus şiddet indeksi, tinnitus handicap envanteri ve distorsiyon ürünü otoakustik emisyonları ile tinnitus değerlendirmesi
Assessment of tinnitus with tinnitus severity index, tinnitus handicap inventory and distortion product otoacoustic emissions in patients with normal hearing and hearing loss
Alper Yenigun, Remzi Dogan, Fadlullah Aksoy, Servet Akyuz, Hakan Dabak
PMID: 24798434  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.60783   2014; 24 - 1 | Sayfalar 11 - 16

OLGU SUNUMU
9.
Tonsillektomi sonrası sekonder kanama olgusu: İnternal karotis arter nekrozu
A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery
Bora BAŞARAN, K. Serkan ORHAN, Karolin YILDIRMAZ, Günter HAFIZ
PMID: 21417974  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.008   2011; 21 - 2 | Sayfalar 98 - 101

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
10.
Alt konka hipertrofisinin tedavisinde uygulanan radyofrekans doku ablasyonuna intranazal kortikosteroid spreylerin etkisinin incelenmesi
Evaluation of the effect of intranasal corticosteroid sprays on radiofrequency tissue ablation in the treatment of hypertrophied inferior turbinate
Ceren GÜNEL, H Sema BAŞAK
2011; 21 - 1 | Sayfalar 10 - 14

11.
Tonsillektomi sonrası kanama: 10 yıllık deneyimimiz
Post-tonsillectomy bleeding: Our 10-year experience
Aslı Çakır, Cafer Boran, Yüksel Olgun, Taner Kemal Erdağ
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.03366   2017; 27 - 1 | Sayfalar 1 - 9

OLGU SUNUMU
12.
Üst çenede periferik ossifiye fibrom
Peripheral ossifying fibroma of maxilla
Duygu Erdem, Gökçe Aksoy Yıldırım
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.80947   2014; 24 - 4 | Sayfalar 242 - 246

13.
Forestier sendromu: Nadir bir disfaji nedeni
Forestier’s syndrome: a rare cause of dysphagia
Mahmut Özkırış, Aylin Okur, Zeliha Kapusuz, Levent Saydam
PMID: 24798442  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.53496   2014; 24 - 1 | Sayfalar 54 - 57

14.
Supraklaviküler torasik kanal kisti
Supraclavicular thoracic duct cyst
Güçlü Kaan BERİAT, Sinan KOCATÜRK, Melek DEMİRDAĞ, Demet KARADAĞ, Handan DOĞAN
PMID: 21595620  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.018   2011; 21 - 3 | Sayfalar 159 - 162

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
15.
Arko-palato-uvular flep: Tonsillektomili hastalarda palatal horlama tedavisine yönelik bir cerrahi teknik
Arco-palato-uvular flap: a new surgical technique for the treatment of palatal snoring in tonsillectomized patients
Novak J Vukoje, Murat Enöz, Miroslav Cvetinov, Jose Florencio F. Lapeña
PMID: 21919831  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.038   2011; 21 - 5 | Sayfalar 261 - 265

DERLEME
16.
Tinnitusun psikosomatik değerlendirilmesinde kullanılan anket yöntemleri
Questionnaire methods used in the psychosomatic evaluation of tinnitus
Oğuz Kadir Eğilmez, M. Tayyar Kalcıoğlu, Numan Kökten
PMID: 25513877  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.58219   2014; 24 - 5 | Sayfalar 303 - 310

OLGU SUNUMU
17.
Frontal sinüste fibröz displazi: Olgu sunumu
Fibrous dysplasia of the frontal sinus: a case report
Erol Keleş, Mehmet Erkan Kaplama, Şule Özkara, Bengü Çobanoğlu
PMID: 21919837  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.044   2011; 21 - 5 | Sayfalar 290 - 293

DERLEME
18.
Nüks baş boyun kanserlerinin son tedavi seçenekleri
The final resort treatment options of recurrent head and neck cancer
Barış Karakullukçu, Kadri İla
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.85353   2017; 27 - 1 | Sayfalar 56 - 64

OLGU SUNUMU
19.
Alt konkanın ossifiye fibromu
Ossifying fibroma of the inferior turbinate
Yavuz Selim PATA, Işın Doğan EKİCİ, Mutlu CİHANGİROĞLU, Müzeyyen DOĞAN, İsmail KOÇAK
PMID: 21595621  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.019   2011; 21 - 3 | Sayfalar 163 - 166

20.
Sıklıkla temporal kemik dermoid kisti ile karışan doğuştan kolesteatom: Bir olgu sunumu
Congenital cholesteatoma frequently mistaken for temporal bone dermoid cyst: a case report
Melek Kezban GÜRBÜZ, Nagehan ERDOĞMUŞ, Armağan İNCESULU, Cem KEÇİK
PMID: 21595624  doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.022   2011; 21 - 3 | Sayfalar 173 - 176

LookUs & Online Makale