E-ISSN 2602-4837
Alt konka tutulumu gösteren B-hücreli non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2016; 26(6): 366-370 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2016.26879

Alt konka tutulumu gösteren B-hücreli non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu

Hasan Çetiner1, Erol Keleş2, Gülşah Kaygusuz3, Yavuz Sultan Selim Yıldırım1, Duygu Kankaya3
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Non-Hodgkin lenfoma baş ve boyunun ekstranodal bölgesinde tutulum yapabilen önemli bir malign hastalıktır. Bu bölgede bulunduğunda spesifik bir belirti vermez. Şişlik, ağrı ve ülserasyon önemli klinik bulgulardır. Bu makalede, yaklaşık bir yıldır burun tıkanıklığı, horlama, baş ağrısı yakınmaları olan, endoskopik nazal muayenesinde sağ alt konka kaynaklı bir kitle tespit edilen ve endoskopik yaklaşımla kitlesi cerrahi olarak çıkarılan ve histopatolojik olarak B hücreli non-Hodgkin lenfoma tanısı konulan 57 yaşında erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: B hücre, nazal konka; non-Hodgkin lenfoma.

B-cell non-Hodgkin’s lymphoma with the involvement of inferior turbinate: a case report

Hasan Çetiner1, Erol Keleş2, Gülşah Kaygusuz3, Yavuz Sultan Selim Yıldırım1, Duygu Kankaya3
1Department of Otorhinolaryngology, Elazığ Training and Research Hospital, Elazig, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Firat University, Elazig, Turkey
3Department of Pathology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey

The non-Hodgkin’s lymphoma is a significant malignant disease that can involve in the extranodal region of the head and neck. It does not show any specific symptoms when it resides in this region. Swelling, pain and ulceration are important clinical findings. In this article, we report a 57-year-old male patient diagnosed with B cell non-Hodgkin’s lymphoma by histopathologic examination, who had nasal blockage, snoring and headache complaints for one year, whose endoscopic nasal examination revealed a mass arising from the right inferior turbinate and the mass was removed surgically by endoscopic approach.

Keywords: B cell, nasal turbinate; non-Hodgkin lymphoma.

Hasan Çetiner, Erol Keleş, Gülşah Kaygusuz, Yavuz Sultan Selim Yıldırım, Duygu Kankaya. B-cell non-Hodgkin’s lymphoma with the involvement of inferior turbinate: a case report. Tr-ENT. 2016; 26(6): 366-370

Sorumlu Yazar: Hasan Çetiner, Türkiye
LookUs & Online Makale