E-ISSN 2602-4837
Internal jugular venous thrombophlebitis secondary to tooth extraction [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(2): 97-100

Internal jugular venous thrombophlebitis secondary to tooth extraction

Alper Tunga DERİN1, Ufuk TEKBAŞ1, Murat TURHAN1, Erkan KARACA1, Bülent V. AĞIRDIR1

Yirmi yaşında kadın hasta boyunda şişlik ve ağrı, ağzını açmada güçlük, nefes darlığı, bulantı, ateş, titreme yakınmalarıyla başvurdu. Öyküsünden, hastanın diş enfeksiyonu nedeniyle bir hafta amoksisilin kullandığı ve iki gün önce de aynı tarafta alt molar diş çekimi uygulandığı öğrenildi. Boyun muayenesinde, karotis üçgen bölgesinde yaklaşık 2x3 cm boyutlarında, cilt üzerinde minimal hiperemiye yol açan şişlik saptandı. İnternal juguler ven tromboflebiti tanısı ile parenteral antibiyoterapi yanı sıra antitrombotik tedavi uygulandı. Tedavinin 15. gününde patolojinin tamamen düzeldiği gözlendi. Tedavi sonrası sekizinci ayda hastanın yakınması yoktu.

Anahtar Kelimeler: Juguler ven, diş çekimi/komplikasyon, venöz tromboz/etyoloji.

Diş çekimi sonrası gelişen internal juguler ven tromboflebiti

Alper Tunga DERİN1, Ufuk TEKBAŞ1, Murat TURHAN1, Erkan KARACA1, Bülent V. AĞIRDIR1

A 20-year-old female patient presented with swelling and pain in the neck, difficulty in opening her mouth, dyspnea, nausea, fever, and shivering. She was prescribed amoxicillin for one week due to a teeth infection and had lower molar tooth extraction on the same side two days before. Neck examination showed a swelling, 2x3 cm in size, in the carotid triangle and minimal hyperemia on the skin. A diagnosis of internal jugular venous thrombophlebitis was made and parenteral antibiotherapy was administered along with antithrombotic therapy. Complete improvement was observed after 15 days and the patient was symptomless in the eighth month.

Keywords: Jugular veins, tooth extraction/complications, venous thrombosis/etiology.

Alper Tunga DERİN, Ufuk TEKBAŞ, Murat TURHAN, Erkan KARACA, Bülent V. AĞIRDIR. Diş çekimi sonrası gelişen internal juguler ven tromboflebiti. Tr-ENT. 2008; 18(2): 97-100
LookUs & Online Makale