E-ISSN 2602-4837
Management of lingual tonsillar hypertrophy using microdebrider [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(5): 323-325

Management of lingual tonsillar hypertrophy using microdebrider

Tolga KANDOĞAN1, Levent OLGUN1, Mehmet Ziya ÖZÜER1

Globus hissi, kronik öksürük ve boğulma nöbetleri yakınmalarıyla başvuran bir kadın hastaya yapılan endoskopik muayenede lingual tonsilin ileri derecede hipertrofik olduğu saptandı. Hastaya kısmi lingual tonsillektomi planlandı. Girişim, hasta oturur vaziyette iken, lokal anestezi altında, endoskop aracılığıyla mikrodebrider kullanılarak yapıldı. İşlem çok hafif kanama ile gerçekleştirildi. Girişimin hem cerrah hem de hasta açısından rahat ve konforlu olduğu gözlendi.Kısmi lingual tonsillektomide mikrodebrider kullanımı etkili ve yararlı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Debridman/enstrümantasyon, hipertrofi, tonsil/patoloji, tonsillektomi/yöntem.

Lingual tonsil hipertrofisinde mikrodebrider kullanımı

Tolga KANDOĞAN1, Levent OLGUN1, Mehmet Ziya ÖZÜER1

A female patient presented with globus sensation, chronic cough, and choking attacks. Endoscopic examination showed lingual tonsillar hypertrophy. Partial lingual tonsillectomy was planned. Surgery was performed under local anesthesia in the sitting position, with the use of the microdebrider under the guidance of an endoscope. The operation was accomplished with minimal bleeding. Surgery was very comfortable and easy for both the patient and the surgeon. The microdebrider was found to be effective and useful in the management of lingual tonsillar hypertrophy.

Keywords: Debridement/instrumentation, hypertrophy, tonsil/pathology, tonsillectomy/methods.

Tolga KANDOĞAN, Levent OLGUN, Mehmet Ziya ÖZÜER. Lingual tonsil hipertrofisinde mikrodebrider kullanımı. Tr-ENT. 2008; 18(5): 323-325
LookUs & Online Makale