E-ISSN 2602-4837
Total tiroidektomi sonrası geçici iki taraflı vokal kord felci [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2016; 26(6): 356-359 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2016.43077

Total tiroidektomi sonrası geçici iki taraflı vokal kord felci

Alexander Edward Sy Dy1, José Florencio Fabella Lapeña2
1Department of Otorhinolaryngology, Philippine General Hospital, University Of The Philippines Manila, Manila, Philippines
2Department of Otorhinolaryngology, College Of Medicine - Philippine General Hospital, University Of The Philippines Manila, Manila, Philippines

Vokal kord felci, tiroidektominin ciddi bir komplikasyonu olmakla birlikte sağlık hizmeti sunucuları için endişe vericidir ve potansiyel olarak hasta ve ailesi için felaket olabilir. Elli altı yaşında bir kadın hasta sıkıştırıcı semptomları olan geniş bir guatr için rutin tiroidektomi ve boyun diseksiyonundan hemen sonra iki taraflı vokal kord felci ile başvurdu. Hasta vokal kord hareketinin tamamen iyileşmesi ile ertesi gün ekstübe edildi. Bu yazıda vokal kord felci nedenleri için cerrahi, metabolik ve anestetik faktörler dahil olmak üzere olası açıklamalar tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: İki taraflı vokal kord parezi, komplikasyonlar; tekrarlayan larengeal sinir; tiroidektomi; toplam vokal kord felci; geçici vokal kıvrım felci.

Transient bilateral vocal fold paralysis after total thyroidectomy

Alexander Edward Sy Dy1, José Florencio Fabella Lapeña2
1Department of Otorhinolaryngology, Philippine General Hospital, University Of The Philippines Manila, Manila, Philippines
2Department of Otorhinolaryngology, College Of Medicine - Philippine General Hospital, University Of The Philippines Manila, Manila, Philippines

Vocal fold paralysis is a serious complication of thyroidectomy that is worrisome for health providers and potentially disastrous for the patient and family. A 56-year-old woman presented with bilateral vocal fold paralysis immediately after routine thyroidectomy and neck dissection for a large goiter with compressive symptoms. She was extubated the next day with full recovery of vocal fold motion. We discuss possible causes of vocal fold paralysis, including surgical, metabolic and anesthetic factors.

Keywords: Bilateral vocal cord paresis, complications; recurrent laryngeal nerve; thyroidectomy; total vocal cord paralysis; transient vocal fold paralysis.

Alexander Edward Sy Dy, José Florencio Fabella Lapeña. Transient bilateral vocal fold paralysis after total thyroidectomy. Tr-ENT. 2016; 26(6): 356-359

Sorumlu Yazar: José Florencio Fabella Lapeña, Philippines
LookUs & Online Makale