E-ISSN 2602-4837
Pseudoaneurysm of the internal carotid artery following a tonsil biopsy: endovascular repair with covered stent [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(2): 101-105

Pseudoaneurysm of the internal carotid artery following a tonsil biopsy: endovascular repair with covered stent

Can Alper ÇAĞICI1, Osman KIZILKILIÇ1, Haluk YAVUZ1, Levent OĞUZKURT1, Semih GİRAY1, Levent ÖZLÜOĞLU1

Peritonsiller bölge kitleleri, bulundukları bölgedeki yakın ve hayati öneme sahip anatomik komşuluklar nedeniyle inceleme ve tedavi sırasında özel dikkat gerektirir. Elli yedi yaşındaki kadın hasta, başka bir klinikte sol tonsil lojundaki kitleden alınan biyopsi sonrasında gelişen internal karotis arter psödoanevrizması nedeniyle multidisipliner yaklaşımla tedavi edildi. Sol internal karotis artere lokal anestezi altında kaplı stent yerleştirildi. Ameliyat sonrası ikinci yılında asemptomatik olan hastanın boynunda nüks görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, yalancı/etyoloji/cerrahi, biyopsi/komplikasyon, karotis arter, internal/cerrahi.

Tonsil biyopsisine bağlı gelişen internal karotis arter psödoanevrizması: Endovasküler kaplı stent ile onarım

Can Alper ÇAĞICI1, Osman KIZILKILIÇ1, Haluk YAVUZ1, Levent OĞUZKURT1, Semih GİRAY1, Levent ÖZLÜOĞLU1

Evaluation and management of peritonsillar masses require specific attention because of their relationship to vital neighboring anatomical structures. A 57-year-old woman developed pseudoaneurysm of the internal carotid artery following a biopsy taken at another center from a mass in the left tonsillar region. She was treated by a multidisciplinary approach and an endovascular covered stent was implanted under local anesthesia in the left internal carotid artery. No recurrence was detected in the neck and the patient was asymptomatic in the postoperative second year.

Keywords: Aneurysm, false/etiology/surgery, biopsy/complications, carotid artery, internal/surgery.

Can Alper ÇAĞICI, Osman KIZILKILIÇ, Haluk YAVUZ, Levent OĞUZKURT, Semih GİRAY, Levent ÖZLÜOĞLU. Tonsil biyopsisine bağlı gelişen internal karotis arter psödoanevrizması: Endovasküler kaplı stent ile onarım. Tr-ENT. 2008; 18(2): 101-105
LookUs & Online Makale