E-ISSN 2602-4837
Sfenoid sinüs yokluğu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(6): 354-356 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.56255

Sfenoid sinüs yokluğu

Serdar Baylançiçek1, Mehmet Erdem Yıldız2, Mehmet Emre Üstündağ1
1Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul
2Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Paranazal sinüslerin yokluğu, çoğunlukla frontal ve maksiller sinüslerde görülen seyrek bir bulgudur. Sfenoid sinüs yokluğu çok nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda, herhangi bir iskelet ya da kraniyal anomalisi olmayan, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı ile başvuran 18 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Aksiyel, koronal ve sagital planda çekilen bilgisayarlı tomografide sfenoid sinüs yokluğu saptandı. Cerrahların, özellikle transsfenoidal hipofizektomi ve endoskopik sinüs cerrahisi planlanan hastalarda, sfenoid sinüs yokluğu durumundan haberdar olmaları gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Organ yokluğu, bilgisayarlı tomografi; sfenoid sinüs.

Sphenoid sinus agenesis

Serdar Baylançiçek1, Mehmet Erdem Yıldız2, Mehmet Emre Üstündağ1
1Acibadem Health Care Group, Acibadem Kozyatagi Hospital, Ear Nose Throat Clinic, İstanbul
2Acibadem Health Care Group, Acibadem Kozyatagi Hospital, Radiology Clinic, İstanbul

Agenesis of paranasal sinuses is an uncommon finding mainly seen in the frontal and maxillary sinuses. Agenesis of sphenoid sinuses is an extremely rare condition. In this article, we present an 18-year-old female patient suffering from headache and nasal obstruction without any skeletal or cranial anomalies. Axial, coronal and sagittal computed tomography revealed absent sphenoid sinuses. Surgeons should be aware of sphenoid sinus agenesis, when transsphenoidal hypophysectomy and endoscopic sinus surgery are scheduled, in particular.

Keywords: Agenesis, computed tomography; sphenoid sinus.

Serdar Baylançiçek, Mehmet Erdem Yıldız, Mehmet Emre Üstündağ. Sphenoid sinus agenesis. Tr-ENT. 2014; 24(6): 354-356

Sorumlu Yazar: Serdar Baylançiçek, Türkiye
LookUs & Online Makale