E-ISSN 2602-4837
Larenks karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan olgularda rastlantısal tiroid karsinomu: Olgu sunumu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(4): 215-219 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.029

Larenks karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan olgularda rastlantısal tiroid karsinomu: Olgu sunumu

İbrahim Çukurova1, Erdem Mengi, Murat Gümüşsoy, Aytekin Yaz, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Demet Etit

Larenks kanseri tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan olgularda boyun diseksiyonu spesimeninin histopatolojik incelemesinde larenks kanseri metastazı dışında tiroid metastazına da rastlanmaktadır. Ocak 2008 ve Temmuz 2010 tarihleri arasında kliniğimizde larenks kanseri tanısı konulan ve total veya parsiyel larenjektomi ve boyun diseksiyonu uygulanan 74 olgunun dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Parsiyel larenjektomi ve boyun diseksiyonu yapılan iki hastanın boyun diseksiyonu spesimeninde tiroid papiller karsinomu saptandı. Tamamlayıcı tedavi olarak total tiroidektomi uygulandı. Olguların ameliyat sonrası ortalama 9.5 aylık (dağılım 5-14 ay) izlemlerinde herhangi bir nüks veya metastaz ile karşılaşılmadı. Nadir görülmesine rağmen larenks kanserlerinde eşzamanlı tiroid kanseri olasılığı ve gereğinde tamamlayıcı bir cerrahiye gidilebileceği her zaman akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Larenks karsinomu; lenf nodu metastazı; skuamöz hücreli kanser; tiroid kanseri.

Incidental thyroid carcinoma found during surgery for laryngeal carcinoma: a case report

İbrahim Çukurova1, Erdem Mengi, Murat Gümüşsoy, Aytekin Yaz, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Demet Etit

At the histopathologic examination of neck dissection specimens of the patients who underwent surgical treatment with the diagnosis of laryngeal cancer, tyroid cancer metastases may also be detected in addition to laryngeal cancer metastases. Were retrospectively reviewed the files of 74 patients who were diagnosed with laryngeal cancer and underwent total or partial laryngectomy and neck dissection in our clinic between January 2008 and July 2010. Thyroid papillary carcinoma was found in neck dissection specimen of two patients who underwent partial laryngectomy and neck dissection. Total thyroidectomy was performed to complete the treatment. No recurrence or metastasis was found during the postoperative follow-up for an average of 9.5 months (range 5 to 14 months). Although it is a rare condition, the possibility of coexisting thyroid carcinoma in laryngeal cancer patients and the possible need for completion surgery when required should always be kept in mind.

Keywords: Laryngeal carcinoma; lymph node metastases; squamous cell carcinoma; thyroid carcinoma.

İbrahim Çukurova, Erdem Mengi, Murat Gümüşsoy, Aytekin Yaz, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Demet Etit. Incidental thyroid carcinoma found during surgery for laryngeal carcinoma: a case report. Tr-ENT. 2011; 21(4): 215-219

Sorumlu Yazar: İbrahim Çukurova
LookUs & Online Makale