E-ISSN 2602-4837
Nazal vestibülde anjiokeratom: Olgu sunumu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(6): 361-363 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.75983

Nazal vestibülde anjiokeratom: Olgu sunumu

Murat Öztürk, Selvet Erdoğan, Ahmet Kara, Fatih Sarı
Kocaeli Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Anjiokeratomlar derinin dermisinde genişlemiş venlerin oluşturduğu benign mukokütanöz lezyonlardır. Anjiokeratomlar sistemik bir hastalığın parçası olabileceği gibi, bunların diğer vasküler lezyonlardan ayırt edilmeleri önemlidir. Bu yazıda nadir bir nazal vestibül anjiokeratomu olgusu sunuldu. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu literatürdeki ilk nazal anjiokeratom olgusudur. Bu olgunun tanısal ve tedavi özellikleri ve anjiokeratomun Fabry hastalığı gibi sistemik hastalıklarla birlikteliği tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Anjiokeratom, burun kanaması; Fabry hastalığı; burun tıkanıklığı; burun.

Angiokeratoma of the nasal vestibule: a case report

Murat Öztürk, Selvet Erdoğan, Ahmet Kara, Fatih Sarı
Kocaeli University Otorhinolaryngology Department

Angiokeratomas are benign mucocutaneous lesions which are composed of enlarged veins in the dermis of the skin. Although angiokeratomas may be part of a systemic disease, it is important to distinguish them from other vascular lesions. In this report, we present a rare case of angiokeratoma of the nasal vestibule. To our knowledge, this is the first nasal angiokeratoma case in the literature. The diagnostic and treatment features of this case and the association of angiokeratoma with systemic diseases like Fabry disease were discussed.

Keywords: Angiokeratoma, epistaxis; Fabry disease; nasal obstruction; nose.

Murat Öztürk, Selvet Erdoğan, Ahmet Kara, Fatih Sarı. Angiokeratoma of the nasal vestibule: a case report. Tr-ENT. 2014; 24(6): 361-363

Sorumlu Yazar: Ahmet Kara, Türkiye
LookUs & Online Makale