E-ISSN 2602-4837
Alerjik rinitin değişken prevalansı ve prevalansı etkileyen risk faktörleri [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2016; 26(6): 371-382 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2016.97059

Alerjik rinitin değişken prevalansı ve prevalansı etkileyen risk faktörleri

Öner Özdemir1, Bahri Elmas2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Alerjik rinit burunda akıntı, hapşırık, kaşıntı ve tıkanıklık, sıklıkla konjonktival enjeksiyon ve gözde kaşınmayla karakterize olan burun mukozasının kronik enflamasyonu olarak tanımlanmaktadır. Çocukluk çağı alerjik rinit prevalansı dünya çapında hızlı bir artış göstermektedir. Ancak bölgeler arasında bariz farklar vardır, bu da alerjik rinitin gelişiminde değişen genetik ve çevresel etkenlere işaret etmektedir. Bölgesel bu fark, genetik yatkınlık yanında çevresel ve davranışsal faktörlerin hızlı değişimiyle meydana gelen ‘Batı tarzı diyet’ ve ‘Batılı yaşam tarzı’ ile esas olarak ilişkili bulunmuştur. Alerjik rinit gelişimine yol açan bazı ana ve potansiyel risk faktörleri halen net olarak bilinmemektedir. Bu derlemede, çoğu iyi bilinen ve bazı yeni ortaya çıkmış risk faktörleri son literatür verileri ışığında tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Allerjik rinit, prevalans; risk faktörü.

Variable prevalence of allergic rhinitis and risk factors affecting the prevalence

Öner Özdemir1, Bahri Elmas2
1Division of Pediatric Allergy and Immunology, Medical Faculty of Sakarya University, Sakarya, Turkey
2Department of Pediatrics, Medical Faculty of Sakarya University, Sakarya, Turkey

Allergic rhinitis is described as a chronic inflammation of the nasal mucosa causing rhinorrhea, sneezing, nasal congestion and itching, often characterized with conjunctival injection and ocular itching. The prevalence of pediatric allergic rhinitis has recently shown a sharp increase throughout the world. However, there are significant differences among the regions, thus indicating to the influence of varying genetic and environmental factors upon the development of allergic rhinitis. This regional difference is mainly related to the ‘western diet’ and ‘western lifestyle’, with its swift changes in environmental and behavioral factors, besides a genetic predisposition. Some main and potential risk factors contributing to the development of allergic rhinitis are still unclear. In this review, we discuss mostly well known and some emerging new risk factors in the light of recent literature.

Keywords: Allergic rhinitis, prevalence; risk factor.

Öner Özdemir, Bahri Elmas. Variable prevalence of allergic rhinitis and risk factors affecting the prevalence. Tr-ENT. 2016; 26(6): 371-382

Sorumlu Yazar: Öner Özdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale