E-ISSN 2602-4837
Sıklıkla temporal kemik dermoid kisti ile karışan doğuştan kolesteatom: Bir olgu sunumu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(3): 173-176 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.022

Sıklıkla temporal kemik dermoid kisti ile karışan doğuştan kolesteatom: Bir olgu sunumu

Melek Kezban GÜRBÜZ1, Nagehan ERDOĞMUŞ, Armağan İNCESULU, Cem KEÇİK

Dermoid kist orta kulakta çok nadir görülmektedir ve tıpkı doğuştan kolesteatom gibi sağlam kulak zarı arkasında gelişebilir. Dermoid kist ve doğuştan kolesteatomların görsel ve klinik semptomlarının ayrımı zordur. Tedavileri benzerdir, ancak kesin tanı lezyonun çıkarılması sonrasında histopatolojik olarak konulur. Bu yazıda tanısı ameliyat öncesi dönemde radyolojik incelemeyle orta kulakta dermoid kist olduğu tahmin edilen ancak ameliyat sonrasında histopatolojik inceleme sonucu doğuştan kolesteatom olarak bildirilen yirmi yedi yaşındaki bir erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Doğuştan kolesteatom; dermoid kist; orta kulak.

Congenital cholesteatoma frequently mistaken for temporal bone dermoid cyst: a case report

Melek Kezban GÜRBÜZ1, Nagehan ERDOĞMUŞ, Armağan İNCESULU, Cem KEÇİK

Dermoid cysts of the middle ear are very rare and can develop behind an intact tympanic membrane, just like congenital cholesteatoma. The visual and clinical symptoms of congenital cholesteatomas and dermoid cysts are difficult to distinguish from each other. Their treatments are similar, however the correct diagnosis can be obtained histopathologically after removing the lesion. In this article a case of a twenty-seven-year-old male patient, whose diagnosis was presumed to be dermoid cyst in the middle ear according to the preoperative radiologic examination but reported to be congenital cholesteatoma as a result of the postoperative histopathologic examination, was reported.

Keywords: Congenital cholesteatoma; dermoid cyst; middle ear.

Melek Kezban GÜRBÜZ, Nagehan ERDOĞMUŞ, Armağan İNCESULU, Cem KEÇİK. Congenital cholesteatoma frequently mistaken for temporal bone dermoid cyst: a case report. Tr-ENT. 2011; 21(3): 173-176

Sorumlu Yazar: Melek Kezban GÜRBÜZ
LookUs & Online Makale