E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 10 (1)

Cilt: 10  Sayı: 1 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Beyin ölümü tanısında işitsel beyin sapı yanıtları
Auditory brain stem responses in the detection of brain death
O. Nuri Özgirgin, Tuncay Özçelik, Nilay Kızılkaya Sevimli
Sayfalar 1 - 7

2.
Karotid body tümörleri: Tanı ve cerrahi tedavideki güçlükler
Carotid body tumors: challenging complexity of diagnosis and surgical treatment
Muzaffer Kırış, Hakan Çankaya, Ahmet Kutluhan, A. Faruk Kıroğlu
Sayfalar 8 - 12

3.
Dil kökü kanserlerinde kombine suprahiyoid-transoral yaklaşım
Evaluation of the combined suprahyoid-transoral approach to the tongue base tumors
Emre Üstündağ, Ömer Aydın, Altay Ateşpare, Gürkan Keskin
Sayfalar 13 - 17

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Sıçan karın deri flebi modelinde, iskemi-reperfüzyon hasarından hemen sonra ve iki saat sonra uygulanan hiperbarik oksijen tedavisinin histolojik etkileri
Histologic effects of hyperbaric oxygen therapy administered immediately after or two hours after ischemia-reperfusion injury: a rat abdominal skin flap model
Hakan Ağır, Berkan Mersa, Şamil Aktaş, Vakur Olgaç
Sayfalar 18 - 24

OLGU SUNUMU
5.
Landau-Kleffner sendromu (edinsel epileptik afazi)
Landau-Kleffner syndrome (acquired epileptic aphasia)
Tamer Erdem, Tayfun Kirazlı, Sarenur Tütüncüoğlu
Sayfalar 25 - 28

6.
Tiroglossal duktus kistinde ektopik tiroidit ve Hashimoto tiroiditi: Olgu sunumu
Ectopic thyroid and Hashimoto’s thyroiditis arising from a thyroglossal duct cyst: a case report
Üzeyir Gök, Erol Keleş, Bengü Çobanoğlu, Mücahit Yıldız, Emir Dönder
Sayfalar 29 - 32

7.
Yutma güçlüğüne neden olan palatoglossal ark anomalisi ve cerrahi tedavisi*
Reconstruction of the anomalous palatoglossal arch causing dysphagia: a case report
Cengiz Açıkel, Bülent Kale, İsmail Bayram, Bahattin Çeliköz
Sayfalar 33 - 35

8.
Total larenjektomi ve boyun diseksiyonu geçiren bir olguda pulmoner tromboemboli
Pulmonary thromboembolism following total laryngectomy and neck dissection: a case report
Hüseyin Seven, Aslı Batur Çalış, Aras Şenvar
Sayfalar 36 - 38

DERLEME
9.
Nitrik oksit ve üst solunum yolları: Yeni bulgular
Nitric oxide and the upper airways: recent discoveries
Çetin Vural, Anıl Güngör
Sayfalar 39 - 44

LookUs & Online Makale