E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 10 (2)

Cilt: 10  Sayı: 2 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Kolesteatom nedeniyle açık tenik cerrahi uygulanan olgularda başarıyı etkileyen faktörler
Factors that affect the outcome of open-technique procedures performed in the treatment of cholesteatoma
O. Nuri Özgirgin, Erdinç Aydın, Tuncay Özçelik, Levent Naci Özlüoğlu
Sayfalar 47 - 50

2.
Guinea pig temporal kemik anatomisinin histopatolojik özellikleri
A histologic study on the temporal bone of guinea pigs
Fatma Tülin Kayhan, Zeynep Algün
Sayfalar 51 - 57

3.
Septoplastinin horlama üzerindeki olumlu etkisi
The beneficial effect of septoplasty on snoring
Murat Yarıktaş, Fehmi Döner, Harun Doğru, Mustafa Tüz
Sayfalar 58 - 60

4.
Kronik adenotonsillit ile kronik adenotonsiller hipertrofi arasındaki klinik ve histopatolojik farklılıklar
Differences in clinical and histopathologic features between chronic adenotonsillitis and chronic adenotonsillar hypertrophy
Ahmet Kutluhan, Serdar Uğraş, Muzaffer Kırış, Hakan Çankaya, A. Faruk Kıroğlu, Veysel Yurttaş
Sayfalar 61 - 67

OLGU SUNUMU
5.
Tiroit hemiagenezi: Olgu sunumu
Thyroid hemiagenesis: a case report
Levent Saydam, Mehmet Birol Uğur, Mete Kaan Bozkurt, Tuncay Özçelik
Sayfalar 69 - 71

6.
Dört olguda Thornwaldt kisti: Semptomatik üç olguda endoskopik yaklaşımın etkinliği
A report of Thornwaldt’s cyst in four patients: the effectiveness of endoscopic approach in three symptomatic cases
Mustafa Deniz Yılmaz, Fevzi Sefa Dereköy, Fatma Aktepe, Ali Altuntaş
Sayfalar 74 - 77

7.
Parotidektomi sonrası gelişen tükürük fistülünün botulinum toksini ile iyileşmesi
Successful use of botulinum toxin injection in the treatment of salivary fistula following parotidectomy
Ahmet Kızılay, İbrahim Aladağ, Orhan Özturan
Sayfalar 78 - 81

8.
Tiroit kartilaj kırığının mini-plak ile onarımı: Olgu sunumu
Fracture of the thyroid cartilage and fixation with miniplate: a case report
Ozan Seymen Sezen, Şeref Ünver, Mehmet Eken, Ahmet Bozkurt
Sayfalar 82 - 85

LookUs & Online Makale