E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 10 (3)

Cilt: 10  Sayı: 3 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Travmatik timpanik membran perforasyonlarında E vitamininin histopatolojik iyileşme ve lipid peroksidasyon düzeyleri üzerine etkileri: Deneysel çalışma
The effect of vitamin E on histopathologic healing and lipid peroxidation levels in experimentally induced traumatic tympanic membrane perforations
Nihat Susaman, Şinasi Yalçın, Nevin İlhan, İ. Hanifi Özercan, İrfan Kaygusuz, Turgut Karlıdağ, Üzeyir Gök
Sayfalar 87 - 92

2.
Merkezi işitsel işlemleme fonksiyonlarının değerlendirilmesinde maskeleme düzeyi farkı testi: Normal işiten gruptan elde edilen norm değerler
The use of masking level differences in evaluating central auditory processing: the norms for the normal hearing subjects
Ayşe Gül Güven, Murad Mutlu
Sayfalar 93 - 97

3.
Kronik adenotonsillitli olgularda adenoid ve tonsil merkez kültürlerinin karşılaştırılması
Comparison of adenoid and tonsil core cultures in chronic adenotonsillitis
Sinan Kocatürk, Tayfur Demiray, Armağan İncesulu, Ebru Kandıralı, Ünsal Erkam, Ali Mert
Sayfalar 105 - 109

OLGU SUNUMU
4.
Empty sellalı bir olguda spontan serebrospinal rinore: Fistülün transnazal transsfenoidal onarımı
Spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea associated with empty sella: a transnasal-transsphenoidal repair of the fistula
Harun Cansız, Ender İnci, Nihat Şekercioğlu
Sayfalar 110 - 113

5.
Rinofimanın lokal anestezi altında deri grefti ile tedavisi
Rhinophyma treated by excision and full-thickness skin grafting under local analgesia
Celil Uslu, M. Oğuz Yenidünya, R. Murat Karaşen
Sayfalar 114 - 116

6.
Orbital yayılımlı etmoid sinüs osteomu
Ethmoid sinus osteoma with orbital extension
Tanju Gökçeer, Hülya Kahve Noshar, Barış Naiboğlu, Asaf Atbaş
Sayfalar 117 - 120

DERLEME
7.
Tavşanda deneysel sinüzit modelleri üzerine bir inceleme
A review on experimental sinusitis models in rabbits
Cüneyt Orhan Kara, Neşe Demirkan
Sayfalar 122 - 130

LookUs & Online Makale