E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 10 (4)

Cilt: 10  Sayı: 4 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Uzun süre mesleki gürültüye maruz kalan işçilerde standart ve yüksek frekans odyometri bulguları
Findings of standard and high-frequency audiometry in workers exposed to occupational noise for long durations
Sami Türkkahraman, Üzeyir Gök, Turgut Karlıdağ, Erol Keleş, Ahmet Öztürk
Sayfalar 137 - 142

2.
Akut periferik fasyal paralizili olguların Lyme hastalığı açısından incelenmesi
An investigation of patients with acute peripheral facial palsy with regard to Lyme disease
İrfan Kaygusuz, Ahmet Gödekmerdan, Turgut Karlıdağ, Erol Keleş, Şinasi Yalçın, Ayça Tazegül
Sayfalar 143 - 147

3.
Larengofarenjeal semptom ve bulguları olan hastalarda gastroözofajeal reflü sıklığının sintigrafik yöntemle değerlendirilmesi
Detection of gastroesophageal reflux by scintigraphy in patients with laryngopharyngeal symptoms and findings
Ercan Pınar, İ. Semih Öncel, Çağlar Çallı, Mücahit Atalay
Sayfalar 153 - 158

OLGU SUNUMU
4.
İntratemporal fasyal sinir nöromu: Olgu sunumu
An intratemporal facial nerve neuroma: a case report
İbrahim Ketenci, Yaşar Ünlü, Abdulhakim Coşkun, Erkun Tuncer
Sayfalar 159 - 162

5.
Dev frontal sinüs osteomu: Olgu sunumu
A case of a giant frontal sinus osteoma Dr.
Atila Güngör, Murat Sali, Murat Kutlay, Ethem Poyrazoğlu, Hasan Candan
Sayfalar 163 - 166

6.
Derin lob yerleşimli parotis lipomu: Olgu sunumu
A case of lipoma of the deep lobe of the parotid gland
Mübin Hoşnuter, Eksal Kargı, Orhan Babucçu, Sibel Yenidünya
Sayfalar 167 - 170

7.
Parotis bezinde epiteliyal-miyoepiteliyal karsinom: Olgu sunumu
A case of epithelial-myoepithelial carcinoma of the parotid gland
Abdullah Taş, Recep Yağız, Şemsi Altaner, Muhsin Koten, Ahmet Rıfat Karasalihoğlu
Sayfalar 171 - 174

LookUs & Online Makale