E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 10 (5)

Cilt: 10  Sayı: 5 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Normal işiten tinnituslu olgularda koklear fonksiyonun değerlendirilmesi: Distorsiyon product otoakustik emisyon çalışması
Evaluation of cochlear function in patients with normal hearing and tinnitus: a distortion product otoacoustic emission study
Bülent Satar, Osman Kapkın, Yalçın Özkaptan
Sayfalar 177 - 182

2.
Tinnituslu hastalarda hiperinsülinemi sıklığı ve diyabet diyetinin tinnitus üzerine etkisi
The incidence of hyperinsulinemia in patients with tinnitus and the effect of a diabetic diet on tinnitus
Oğuz Basut, Tuncel Özdilek, Hakan Coşkun, Levent Erişen, İlker Tezel, Selçuk Onart, İbrahim Hızalan
Sayfalar 183 - 187

3.
Atopi veya alerjili olgularda alerjen-spesifik IgE düzeyleri
Determination of allergen-specific IgE in patients with atopy or allergy symptoms
Murat Cem Miman, İbrahim H. Özerol, Orhan Özturan, Tamer Erdem
Sayfalar 188 - 193

4.
Erken evreli glottik kanserlerde cerrahi tedavi seçimi ve onkolojik sonuçlar
An evaluation of surgical techniques and oncologic results in early glottic cancers
M. Kezban Gürbüz, Erkan N. Özüdoğru, Hamdi Çaklı, Emre Cingi, M. Cem Keçik, Cemal Cingi
Sayfalar 194 - 198

OLGU SUNUMU
5.
Klinik sunumları farklı üç olguda larenks kistleri
Laryngeal cysts: a report of three cases with varying presentations
Sudhakiran Kalavagunta
Sayfalar 199 - 202

6.
Semer burun tamirinde alt konka kemiğinin kullanımı: Fonksiyonel ve estetik bir çözüm
A functional and aesthetic solution for saddle nose deformity: the use of the inferior turbinate bone
Orhan Özturan, Tamer Erdem, Murat Cem Minan, Rezzan Erguvan
Sayfalar 203 - 207

7.
Maksiller sinüste monostotik fibröz displazi: Olgu sunumu
A case of monostotic fibrous dysplasia of the maxillary sinus
L. Oktay Erdem, C. Zuhal Erdem, Şebnem Kargı
Sayfalar 208 - 211

8.
Üst dudakta nekrotizan sialometaplazi: Olgu sunumu
A case of necrotizing sialometaplasia in the upper lip
Ahmet Kızılay, Tamer Erdem, Bülent Mızrak, Tuba Bayındır, Orhan Özturan
Sayfalar 213 - 215

LookUs & Online Makale