E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 10 (6)

Cilt: 10  Sayı: 6 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Alerjik rinitte immünterapi etkinliğinin izlenmesinde semptom skoru ve deri testi
Monitoring the efficacy of immunotherapy by symptom scores and the skin prick test in patients with allergic rhinitis
Yücel Akbaş, Mustafa Rahmi Saatçi
Sayfalar 221 - 225

2.
Larenjektomi ve izleyen radyoterapinin tiroit fonksiyonları üzerine etkisi
The effect of laryngectomy and postoperative radiotheraphy on thyroid gland functions
Uğur Çınar, Özgür Yiğit, Seyhan Alkan, Berna Uslu, Ebru Topuz, Özlem Ünsal, Gökhan Akgül, Burhan Dadaş
Sayfalar 226 - 230

3.
Subtotal larenks cerrahisinde Delphian lenf nodunun önemi
The importance of the Delphian lymph node in subtotal laryngeal surgery
Sinan Kocatürk, Şemsettin Okuyucu, Fulya Köybaşıoğlu, Ayper Kaçar, Ünsal Erkam
Sayfalar 231 - 236

OLGU SUNUMU
4.
Posterior fossaya uzanan dev kolesteatom: Olgu sunumu
A case of giant cholesteatoma extending to the posterior fossa
Kemal Uygur, Samet Özlügedik, Hasan Yasan, Gürsel Dursun
Sayfalar 237 - 239

5.
Servikal osteofite bağlı disfaji: Olgu sunumu
Dysphagia due to a cervical osteophyte: a case report
Sündüs Gençay, Haluk Yavuz, Cüneyt Yılmazer
Sayfalar 240 - 243

6.
Gizli tiroit papiller karsinomundan parafarenjeal alana metastatik yayılım: Olgu sunumu
Metastatic spread of occult papillary carcinoma of the thyroid to the parapharyngeal space: a case report
Tamer Erdem, Murat Cem Minan, Semih Öncel, Bülent Mızrak
Sayfalar 244 - 247

LookUs & Online Makale