E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 11 (1)

Cilt: 11  Sayı: 1 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Topikal uygulanan askorbik asidin sıçan kulak zarı perforasyonlarında iyileşmeye etkisi
The effect of topical ascorbic acid application on the healing of rat tympanic membrane perforations
Özgür Yiğit, Uğur Çınar, Berna Uslu Coşkun, Tülay Başak, Seyhan Alkan, Özlem Ünsal, Gökhan Akgül, Burhan Dadaş
Sayfalar 1 - 4

2.
Total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül gelişimini etkileyen faktörler ve fistül tedavisine yaklaşımımız
The management of pharyngocutaneous fistulas after total laryngectomy and the factors affecting their incidence
Fikret Kasapoğlu, Levent Erişen, Hakan Coşkun, Oğuz Basut, İlker Tezel, İbrahim Hızalan, Selçuk Onart
Sayfalar 5 - 10

3.
Larenks kanseri cerrahisinde boyun metastazının sağkalıma etkisi
The effect of neck metastasis on survival following surgery for laryngeal cancer
Yahya Güldiken, Emre A. Yücel, Mehmet Ali Solmaz, Mustafa Özdemir, Kemal Değer
Sayfalar 11 - 15

OLGU SUNUMU
4.
Dış kulakta Kaposi sarkomu: Olgu sunumu
Atypical presentation of Kaposi’s sarcoma in the external ear
Orhan Babuccu, Eksal Kargı, Mübin Hoştuner, Banu Gün Doğan
Sayfalar 17 - 20

5.
Parotis bezi yerleşimli Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu
Primary Hodgkin’s lymphoma of the parotid gland: a case report
Ethem Poyrazoğlu, Hakan Cıncık, Atila Güngör, Adem Çakmak, Şükrü Yıldırım
Sayfalar 21 - 24

6.
Baş-boyun bölgesi fibröz displazileri: Üç olgu sunumu
Fibrous dysplasia in the head and neck region: a report of three cases
Mehmet Şentürk, İsmail Külahlı, Atilla Emiroğlu
Sayfalar 25 - 28

7.
Larenjeal kondroradyonekroz: Olgu sunumu
A case of laryngeal chondroradionecrosis
Sinan Kocatürk, Selma Kurukahvecioğlu, Armağan İncesulu, Ünsal Erkam
Sayfalar 29 - 32

LookUs & Online Makale