E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 11 (3)

Cilt: 11  Sayı: 3 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Endoskopik sinüs cerrahisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
The effect of endoscopic sinus surgery on quality of life
Mustafa Akarçay, Ahmet Kızılay, Murat Cem Miman, Yaşar Çokkeser, Orhan Özturan
Sayfalar 65 - 71

2.
Nazal polipozisli hastalarda yaşam kalitesinin SF-36 ile ölçülmesi, klinik ve laboratuvar verilerle değerlendirilmesi
Quality of life assessment with the use of the SF-36 in patients with nasal polyposis: correlations with clinical and laboratory findings
Levent Dereköylü, Salih Çanakçıoğlu, Aydın Mamak, Güven Güvenç, Amin Banitahmaseb
Sayfalar 72 - 79

3.
Tiroit nodüllerinin değerlendirilmesi: İnce iğne aspirasyon biyopsisinden sonra frozen section incelemesi gerekli mi?
The evaluation of thyroid nodules: is routine use of frozen-section examination necessary following preoperative fine-needle aspiration biopsy?
Levent Saydam, M. Tayyar Kalcıoğlu, Ahmet Kızılay, Mete Kaan Bozkurt
Sayfalar 80 - 84

OLGU SUNUMU
4.
Otozomal resesif işitme kaybı olan bir olguda aile öyküsü, klinik ve moleküler incelemeler
Family history, clinical features, and molecular characterization of a patient with autosomal recessive non-syndromic hearing loss
Füsun Düzcan, Bernd Wollnık, Emre Tepeli, F. Necdet Ardıç, Oya Uyguner, Hüseyin Bağcı
Sayfalar 85 - 88

5.
Rinolithiasis tanısında endoskopinin önemi: Olgu sunumu
The value of endoscopy in the diagnosis of rhinolithiasis: a case report
Oğuz Öğretmenoğlu
Sayfalar 89 - 92

LookUs & Online Makale