E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 11 (4)

Cilt: 11  Sayı: 4 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Perennial alerjik rinitte mometazon furoatın mukosiliyer aktiviteye etkisi
The effect of mometasone furoate on mucociliary clearance in patients with perennial allergic rhinitis
Yavuz Selim Pata, Yücel Akbaş, Murat Ünal, Kemal Görür, Cengiz Özcan, Yusuf Vayısoğlu
Sayfalar 97 - 99

2.
Tavşanda yassı epitel hücreli dil kanseri modelinde selenyumun yararlı etkisi
The beneficial effect of selenium against induction of squamous cell carcinoma of the tongue in rabbits
Metin Yılmaz, Yusuf K. Kemaloğlu, Erdoğan İnal, Oğuz Kul, Murat Yarım, Rıfkı Hazıroğlu, Ömür Ataoğlu
Sayfalar 100 - 107

3.
Total farengolarengoözofajektomi ve gastrik pull-up girişimi uygulanan 10 olgunun değerlendirilmesi
Total pharyngolaryngoesophagectomy and gastric pull-up: an evaluation of 10 cases
Levent Erişen, Hakan Coşkun, Nusret Korun, Cengiz Gebitekin, Oğuz Basut
Sayfalar 108 - 112

OLGU SUNUMU
4.
Nazal leiomiyosarkomlu bir olguda ilk kez yapılan karşılaştırmalı genomik hibridizasyon analizi
A case of nasal leiomyosarcoma: the first comparative genomic hybridization analysis
Isabelle Peters, Christian Brunner, Steffi Urbschat, Bernhard Schıck
Sayfalar 113 - 116

5.
Erişkin bir olguda larenks ventrikülünden kaynaklanan kavernöz lenfanjiom
Cavernous lymphangioma in the laryngeal ventricle in an adult patient
Uğur Çınar, Özgür Yiğit, Tülay Başak, Burhan Dadaş
Sayfalar 117 - 120

6.
Maksiller sinüs yerleşimli brown tümörü: Olgu sunumu
Brown tumor of the maxillary sinus: a case report
C. Zuhal Erdem, L. Oktay Erdem, Fikret Çınar, Sadi Gündoğdu
Sayfalar 121 - 124

7.
Tek taraflı izole hipoglossal sinir paralizisi: İki olgu sunumu
Isolated unilateral hypoglossal nerve paralysis: a report of two cases
Müzeyyen Doğan, Onur Erdal
Sayfalar 125 - 128

LookUs & Online Makale