E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 11 (5)

Cilt: 11  Sayı: 5 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Glottik ve supraglottik larenks kanserlerinde tedavinin boyun metastazı açısından değerlendirilmesi
The management of glottic and supraglottic cancers of the larynx in relation to neck metastasis
Ali Vefa Yücetürk, Onur Çelik, Görkem Eskiizmir
Sayfalar 129 - 133

2.
Skuamöz hücreli larenks kanseri ve vokal kord nodüllü hastaların cerrahi doku örneklerinde polimeraz zincir reaksiyonuyla Epstein-Barr virüsü DNA’sı araştırması
Detection of Epstein-Barr virus DNA by polymerase chain reaction in surgical specimens of patients with squamous cell carcinoma of the larynx and vocal cord nodules
Üzeyir Gök, Aykut Özdarendeli, Erol Keleş, Yasemin Bulut, Bengü Çobanoğlu
Sayfalar 134 - 138

3.
Altmış yaş üzerindeki kişilerde ses bozukluğu nedenleri
Causes of dysphonia in patients above 60 years of age
Tolga Kandoğan, Levent Olgun, Gürol Gültekin
Sayfalar 139 - 143

OLGU SUNUMU
4.
Mandibula ve kafa tabanında Ewing sarkomu: Olgu sunumu
A case of Ewing’s sarcoma in the mandible and the skull base
M. Tayyar Kalcıoğlu, Semih Öncel, Murat Cem Miman, Tamer Erdem, Bülent Mızrak
Sayfalar 144 - 147

5.
Karotis cismi tümörü: Olgu sunumu
A case of carotid body tumor
Arif Şanlı, Mehmet Eken, Sedat Aydın, Mustafa Paksoy, Mehmet Yıldırım
Sayfalar 148 - 151

6.
Radikal nefrektomiden sekiz yıl sonra renal hücreli karsinomdan tiroit metastazı: Olgu sunumu
Thyroid metastasis from renal cell carcinoma eight years after radical nephrectomy: a case report
Canan Uzel, Halil Coşkun, Tarık Terzioğlu, Necdet Aras
Sayfalar 152 - 156

7.
Parotis ve submandibüler bölgede Kimura hastalığı: İki olgu sunumu
Kimura’s disease in the parotid and submandibular regions: two case reports
Selma Kurukahvecioğlu, Sumru Yardımcı, Osman Kurukahvecioğlu, Erdal Yılmaz
Sayfalar 157 - 160

LookUs & Online Makale