E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 11 (6)

Cilt: 11  Sayı: 6 - 2003

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Süperior larenjeal sinirin eksternal dalının topografik anatomisi ve tiroit cerrahisindeki önemi: Kadavra çalışması
The topographical anatomy of the external branch of the superior laryngeal nerve and its importance in thyroid surgery: a cadaver study
Hüseyin Seven, Zeynep Alkan, Burak Ömür Çakır, Bülent Şam, Berna Uslu, Suat Turgut
Sayfalar 161 - 165

2.
Larengofarenjeal yassı epitel hücreli kanserlerde birinci bölgeye metastaz sıklığı
The incidence of level I metastasis in laryngopharyngeal squamous cell carcinoma
Taner Kemal Erdağ, Cem Karas, Ahmet Ömer İkiz, Enis Alpin Güneri, Kerim Ceryan, Sülen Sarıoğlu
Sayfalar 166 - 169

3.
Horizontal supraglottik larenjektomi uygulanan hastalarda farenjeal nörektomi ve krikofarenjeal miyotominin ameliyat sonrası yutma fonksiyonu üzerine etkileri
The effects of pharyngeal neurectomy and cricopharyngeal myotomy on postoperative deglutition in patients undergoing horizontal supraglottic laryngectomy
Alper Ceylan, Ahmet Köybaşıoğlu, Korhan Asal, Yusuf Kızıl, Erdoğan İnal
Sayfalar 170 - 174

OLGU SUNUMU
4.
Doğuştan iki taraflı stapes agenezisi: Olgu sunumu
A case of congenital bilateral stapes agenesis
Gürkan Keskin, Emre Üstündağ, Ahmet Almaç
Sayfalar 175 - 178

5.
Eşlik eden başka bir doğuştan anormalliği olmayan bir hastada iki taraflı ikinci brankiyal yarık kisti
Bilateral second branchial cleft cysts without any associated congenital abnormality: a case report
Mustafa Deniz Yılmaz, Fatma Aktepe, Çiğdem Tokyol, Ali Altuntaş
Sayfalar 179 - 182

6.
Akut miyeloid löseminin tam remisyon döneminde ortaya çıkan ve multipl kitleler ile birlikte larenks ve nazofarenksi eşzamanlı tutan granülositik sarkom olgusu
A case of granulocytic sarcoma during complete remission of acute myeloid leukemia with multiple masses involving the larynx and nasopharynx
Tülay Özçelik, Rıdvan Ali, Fahir Özkalemkaş, Vildan Özkocaman, Hakan Coşkun, Levent Erişen, Gülaydan Filiz
Sayfalar 183 - 188

LookUs & Online Makale