E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 12 (2)

Cilt: 12  Sayı: 2 - 2004

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Seröz otitis media tedavisinde CO2 lazer miringotominin etkinliği
The efficacy of CO2 laser myringotomy in serous otitis media
Mete Kaan Bozkurt, Mustafa Çalgüner
Sayfalar 55 - 59

2.
Gürültüye bağlı işitme kayıplı hastalarda, vitamin A, E, B12 ve folik asit düzeyleri
The levels of vitamins A, E, B 12 and folic acid in noise induced hearing loss
Üzeyir Gök, İhsan Halifeoğlu, Mücahit Yıldız
Sayfalar 60 - 64

DENEYSEL ÇALIŞMA
3.
Yetişkinlerde fasiyal sinirin labirentin ve timpanik parçalarında mikrodiseksiyon çalışması
A microdissection study of facial nerve at the labyrinthine and tympanic segments in adults
Hünkar Gökçe, Mustafa Zafer Uğuz, Seçil Arslanoğlu, Kazım Önal
Sayfalar 65 - 70

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Near-total larenjektomiden sonra ses kalitesinin değerlendirilmesi
The evaluation of voice quality after near-total laryngectomy
Erkan Özüdoğru, Hamdi Çaklı, Handan Sekili, Emre Cingi, Cem Keçik, M. Kezban Gürbüz, Cengiz Bal
Sayfalar 71 - 77

5.
Pediatrik boyun kitlelerine yaklaşım
Management of padiatric neck masses
Enver Özer, Semih Mumbuç, Cengiz Durucu, Yıldırım A. Bayazıt, Muzaffer Kanlıkama
Sayfalar 78 - 83

6.
Larenks kanserli hastaların cerrahi tedavi sonrası yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Assessment of quality of life in patients with laryngeal cancer after surgical treatment
Abdullah Taş, Recep Yağız, Ahmet R. Karasalihoğlu, Muhsin Koten, Mustafa Kemal Adalı, Cem Uzun
Sayfalar 84 - 90

OLGU SUNUMU
7.
Dış kulak yolunun intradermal nevusu: Olgu sunumu
Intradermal nevus of the external auditory canal: a case report
Can Alper Çağıcı, İsmail Yılmaz, Levent N. Özlüoğlu, Fazilet Kayaselçuk
Sayfalar 91 - 94

8.
Burun ve paranazal sinüslerin Non-Hodgkin lenfoması: Olgu sunumu
Non-Hodgkin’s lymphomas of the nose and paranasal sinuses: a case report
Tolga Kandoğan, Levent Olgun, Levent Aydar, Özlem Sezgin
Sayfalar 95 - 98

9.
İki olgunun tek taraflı masseter hipertrofisinin botulinum toksin ile tedavisi
Treatment of unilateral masseter hypertrophy with botulinum toxin in two cases
Mete İşeri, Pervin Kutluay İşeri
Sayfalar 99 - 102

10.
Cilt metastazı: Larenks karsinomundan kaynaklananan nadir bir lokalizasyon
Skin metastasis: an unusual localization from laryngeal carcinoma
Ömer Aydın, Emre Üstündağ, Zerrin Boyacı, Bahar Müezzinoğlu
Sayfalar 103 - 106

LookUs & Online Makale