E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 12 (3)

Cilt: 12  Sayı: 3 - 2004

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Akut akustik travma ile oluşan tinnitus için uyguladığımız tıbbi tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of various therapeutic schemes in the treatment of tinnitus due to acute acoustic trauma
Konstantinos Markou, Angelos Nikolaou, Dimitrios G. Petridis, Konstantinos C. Vlachtsis, Athanassios Kouloulas, Ioannis C. Daniilidis
Sayfalar 107 - 114

2.
Akut sinüzitin orbital komplikasyonları
Orbital complications of acute sinusitis
Mehmet Güven, Yusufhan Süoğlu, Burak Erdamar, İsmail Çölhan, Deniz Demir
Sayfalar 115 - 119

3.
Fonksiyonel ses hastalıklarında ses terapisi sonuçlarımız
Results of voice therapy in functional voice disorders
Hakan Birkent, Timur Akçam, Mustafa Gerek, İclal Ertaş, Yalçın Özkaptan
Sayfalar 120 - 127

4.
Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu
Foreign body aspiration in children
Gürsu Kıyan, İbrahim Uygun, Bülent Karadağ, Halil Tuğtepe, Serdar H. İskit, Tolga E. Dağlı
Sayfalar 128 - 133

OLGU SUNUMU
5.
Malign juguler paraganglioma: Olgu sunumu
Malignant jugular paraganglioma: a case report
Seyfettin Yahşi, Nusret Akpolat, Turgut Karlıdağ
Sayfalar 134 - 138

6.
Kimura hastalığı: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Kimura’s disease: two case reports with review of the literature
Çağlar Çallı, Semih Öncel, Ercan Pınar, Sadi Bener, Aylin Çallı
Sayfalar 139 - 143

7.
İnternal karotis arterde asemptomatik sifon yapısı: Olgu sunumu
Asymptomatic looping of the internal carotid artery: a case report
Oğuz Öğretmenoğlu
Sayfalar 144 - 146

8.
Preauriküler bölgeden kaynaklanan dev pilomatrixoma: Olgu sunumu
Giant pilomatrixoma arising in the preauricular region: a case report
Köksal Yuca, Ahmet Kutluhan, Hakan Çankaya, Emel Akman
Sayfalar 147 - 149

LookUs & Online Makale