E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 13 (1)

Cilt: 13  Sayı: 1 - 2004

DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Beyin omurilik sıvısı rinoresi onarımı: Tavşan modelinde insan temporal fasyası, dura mater ve otolog kas fasyası ile greftlemenin histopatalojik bulgularının karşılaştırılması
The repair of cerebrospinal fluid rhinorrhea: comparison of histopathologic findings with cadaveric human temporal fascia, dura mater, and autologous fascia in a rabbit model
Oğuz Öğretmenoğlu, Gülen Akyol
Sayfalar 1 - 8

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
İleri evre larenks ve hipofarenks karsinomlarında tiroid bez tutulumu
Thyroid gland invasion in advanced laryngeal and hypopharyngeal carcinoma
Alper Ceylan, Ahmet Köybaşıoğlu, Metin Yılmaz, Sabri Uslu, Korhan Asal, Erdoğan İnal
Sayfalar 9 - 14

3.
Parotis bezi kitlelerinde ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi
Ultrasonography guided fine needle aspiration biopsy of parotid gland masses
Yücel Akbaş, Evrim Ünsal Tuna, Alp Demireller, Hasan Özcan, Cemil Ekinci
Sayfalar 15 - 18

4.
Diş sıkma alışkanlığı temporomandibular rahatsızlığı olan hastalarda semptom ve bulguları ne yönde etkiliyor?
How does the habit of teeth clenching affect the symptoms and signs of patients with temporomandibular disorders?
Gülümser Aydın, Işık Keleş, Gülfer Zöğ, Sevim Orkun
Sayfalar 19 - 24

OLGU SUNUMU
5.
Üst dudağın kondroid siringoması: Olgu sunumu
Chondroid syringoma of the upper lip: a case report
Osman Kürşat Arıkan, Sibel Erdoğan, Nuray Bayar Muluk, Can Koç
Sayfalar 25 - 27

6.
Lingual tonsiller hipertrofi: Olgu sunumu
Lingual tonsillar hypertrophy: a case report
Fatma Çaylaklı, Babür Akkuzu, Suat Avcı
Sayfalar 28 - 30

7.
Larenjektomi sonrası uygulanan trakeoözefageal delik işlemini takiben gelişen akut mediastinitis: Dört olgu sunumu
A report of four cases acute mediastinitis occurring following tracheoesophageal puncture in laryngectomees
M. Tayyar Kalcıoğlu, Ahmet Kızılay, Levent Saydam, Ömer Soysal, Orhan Özturan, Akın Kuzucu
Sayfalar 31 - 34

8.
İki olguda edinsel ve konjenital internal karotid arter anomalileri: Otolaringologlar için önemli bir tehdit
Acquired and congenital internal carotid artery anomalies in two cases: an important threat for the otolaryngologist
Devrim Bektaş, Refik Çağlayan, Ömer Korkmaz, Fikriye Sakıncı Savaş
Sayfalar 35 - 37

9.
Malign karotis cismi tümörü: Olgu sunumu
Malignant carotid body tumor: a case report
M. Zafer Uğuz, Seçil Arslanoğlu, Kazım Önal, Hünkar Gökçe
Sayfalar 38 - 40

10.
Larenksin adenokarsinomu: Histokimyasal ve immünohistokimyasal değerlendirme ile birlikte olgu sunumu
The adenocarcinoma of the larynx: case report with histochemical and immunohistochemical studies
İrfan Bayram, Serdar Uğraş, Muzaffer Kırış, Deniz Reçber
Sayfalar 41 - 45

11.
Nazal schwannom: İki olgu sunumu
Nasal schwannoma: a report of two cases
Tanju Gökçeer, Atılay Yaylacı, A. Çınar Akkaynak, Önder Peker, Osman Karaaslan
Sayfalar 46 - 50

LookUs & Online Makale