E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 13 (3)

Cilt: 13  Sayı: 3 - 2004

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Mersin yöresinde alerjik rinitli hastalardaki alerjen dağılımı
Distribution of allergens among allergic rhinitis patients living in Mersin region
Yavuz Selim Pata, Yücel Akbaş, Murat Ünal, Cengiz Özcan, Kemal Görür, Derya Ümit Talas
Sayfalar 112 - 115

2.
Kronik sinonazal semptomları olan pediatrik hastalarda anatomik varyasyon ve sinüs opasiteleri insidansı
The incidence of anatomic variations and sinus opacities in pediatric patients with chronic sinonasal symptoms
Adil Eryılmaz, Celil Göçer, Engin Dursun, Hakan Korkmaz, Halit Akmansu, Süleyman Boynueğri
Sayfalar 116 - 121

3.
Globus faringeus etyolojisinde epiglot anteversiyonu ve cerrahi tedavisi
Epiglottic anteversion’ in the etiology of globus pharyngeus and surgical management
Ahmet Ural, Ahmet Köybaşıoğlu, Sabri Uslu, Alper Ceylan, Korhan Asal, Fikret İleri
Sayfalar 122 - 125

4.
Provox ses protezinin kullanım süresini etkileyen faktörler
Factors that affect in situ lifetime of Provox voice prosthesis
Deniz Demir, Yusufhan Süoğlu, Haluk Emin, Mehmet Güven, Erkan Kıyak
Sayfalar 126 - 131

5.
Baş-boyun bölgesi lenfoid hiperplazisi olan olgularda tokzoplazmosis
Toxoplasmosis in the patients with lymphoid hyperplasia of head and neck
Murat Yarıktaş, Mustafa Demirci, Fehmi Döner, Selçuk Kaya, Harun Doğru
Sayfalar 132 - 134

OLGU SUNUMU
6.
Meniere hastalığında sakküler fonksiyon kaybını göstermede vestibüler uyarılmış potansiyel ölçümlerinin önemi: Olgu sunumu
Clinical value of the vestibular evoked myogenic potentials in saccular dysfunction in Meniere’s disease: a case report
Abdullah Erkan Tarhan, Levent Naci Özlüoğlu
Sayfalar 135 - 139

7.
Serebellopontin köşe tümörü cerrahisi sonrası subdural higrom: Olgu sunumu
Subdural hygroma after cerebellopontine angle tumor surgery: a case report
Ahmet Ural, Nebil Göksu, Metin Yılmaz, Memduh Kaymaz, Gökhan Kurt
Sayfalar 140 - 142

8.
Nazal kavite ve maksiller sinüsü tutan erozif kitle: Rhinosporidiosis
An erosive mass involving the nasal cavity and maxillary sinus: rhinosporidiosis
Gürkan Keskin, Emre Üstündağ, Sevgiye Kaçarözkara, Sinem Keskin
Sayfalar 143 - 147

LookUs & Online Makale