E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 14 (1)

Cilt: 14  Sayı: 1 - 2005

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Attik kolesteatomlu olgularda fonksiyonel cerrahinin uzun dönem sonuçları
Long-term results of functional surgery for attic cholesteatoma
Gürol Gültekin, Levent Olgun, Tolga Kandoğan, Sezaver Alper, Zafer Eryılmaz, Uğur Çerçi, Levent Aydar
Sayfalar 1 - 4

2.
Tavşan modelinde radyofrekans yardımlı posterior transvers kordotominin uzun dönem sonuçları
Long-term results of radiofrequency-assisted posterior transverse cordotomy in a rabbit model
Lokman Uzun, Mehmet Birol Uğur, Fikret Çınar, Ömer Coşkun
Sayfalar 5 - 9

3.
Yutma bozukluğu olan hastalarda rehabilitasyon yöntemleri ve sonuçları
The management of swallowing disorders through rehabilitation methods
Mustafa Gerek, Müzeyyen Çiyiltepe
Sayfalar 10 - 17

4.
Erişkin nüfusta horlama yaygınlığı
The prevalence of snoring in adult population
Cüneyt Orhan Kara, Mehmet Zencir, Bülent Topuz, Necdet Ardıç, Burak Kocagözoğlu
Sayfalar 18 - 24

5.
Mandibula kırıklarında etyoloji ile kırık bölgesi arasındaki ilişki
The relationship between the fracture site and etiology in mandibular fractures
Doğan Tuncalı, Ayşe Yüksel Barutcu, Gürcan Aslan
Sayfalar 25 - 28

OLGU SUNUMU
6.
Aurikülada arteriyovenöz fistül: Olgu sunumu ve terapötik yaklaşım
Auricular arteriovenous fistula: a case report and therapeutic approach
Ahmet Ural, Ahmet Köybaşıoğlu, Alper Ceylan, Sabri Uslu
Sayfalar 29 - 31

7.
Nazal kemik hemanjiomu: Olgu sunumu
Hemangioma of the nasal bone: a case report
Eksal Kargı, Orhan Babuccu, Mubin Hoşnuter, Berfu Babuccu
Sayfalar 32 - 34

8.
Servikal bölgede Castleman hastalığı: Olgu sunumu
Castleman’s disease of the cervical region: a case report
Çağlar Çallı, Semih Öncel, Ercan Pınar, Elif Güçlü, Aylin Çallı, Melda Apaydın
Sayfalar 35 - 38

9.
Primeri bilinmeyen boyun metastazında pozitron emisyon tomografisi ile primer kanserin saptanması: Olgu sunumu
Detection of primary carcinoma by positron emission tomography in an unknown primary tumor with cervical metastasis: a case report
Hamdi Çaklı, Fazilet Altın, İlknur Ak, M. Kezban Gürbüz, Erkan Özüdoğru
Sayfalar 39 - 43

LookUs & Online Makale