E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 14 (3)

Cilt: 14  Sayı: 3 - 2005

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Bazı topikal otik solüsyonların antibakteriyel aktivitesinin değerlendirilmesi
Assessment of antibacterial activity of some topical otological solutions
Harun Üçüncü, A. Esin Aktaş, Halil Yazgı, Nimet Yiğit, Bülent Aktan, Yavuz Sütbeyaz
Sayfalar 97 - 100

2.
Alerjik rinitli hastalarda deri testi ile serum eozinofilik katyonik protein, nazal eozinofili ve total IgE arasındaki ilişki
The relationship between skin test results and serum eosinophilic cationic protein, nasal eosinophilia, and total IgE values in patients with allergic rhinitis
Ercan Pınar, Feda Bolat, Semih Öncel, Mehmet Köseoğlu, Hasan Yüksel, Çağlar Çallı
Sayfalar 101 - 105

3.
Denizli il merkezindeki erişkin nüfusta alerjik rinit görülme sıklığı
The prevalence of allergic rhinitis in the adult urban population of Denizli
Bülent Topuz, Cüneyt Orhan Kara, Necdet Ardıç, Mehmet Zencir, Soner Kadıköylü, Funda Tümkaya
Sayfalar 106 - 109

4.
Vazomotor rinit tedavisi için radyofrekans uygulaması
Radiofrequency for the treatment of vasomotor rhinitis
Fuat Tosun, Zafer Çalışkaner, Abdullah Durmaz, Mustafa Gerek, Yalçın Özkantan
Sayfalar 110 - 115

5.
C vitamini, E vitamini ve ibuprofenin birlikte kullanılmasının flep yaşamına etkisi: Deneysel çalışma
The effect of combined use of vitamin C, vitamin E, and ibuprofen on flap viability: an experimental study
Eksal Kargı, Orhan Babuccu, Mübin Hoşnuter, Cem Payaslı, Ferruh Ayoğlu
Sayfalar 116 - 120

OLGU SUNUMU
6.
Altı olguda baş-boyun pilomatriksomu
Pilomatrixoma of the head and neck in six cases
Erdoğan Okur, İlhami Yıldırım, Sevgi Bakariş, Nazan Okur, M. Akif Kılıç
Sayfalar 121 - 126

7.
Yumuşak damakta plazmasitoid miyoepitelyoma: ımmünhistokimyasal bulguları ile birlikte bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Plasmacytoid myoepithelioma of the soft palate: a review of the literature and report of a case with immunohistochemical findings
Mustafa Fuat Açıkalın, Özgül Paşaoğlu, Hamdi Çaklı, Evrim Çiftçi
Sayfalar 127 - 130

8.
Radyolojik bulgularıyla suprasternal yerleşimli dermoid kist: Olgu sunumu
Radiologic findings of a congenital suprasternal dermoid cyst
Ahmet Savranlar, Tülay Özer, Varım Numanoğlu, Banu Doğan Gün
Sayfalar 131 - 134

LookUs & Online Makale