E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 15 (1)

Cilt: 15  Sayı: 1 - 2005

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Skuamöz hücreli larenks kanserinde Ki-67 ve p53 ekspresyonu
Expression of Ki-67 and p53 in laryngeal squamous cell carcinomas
Çağlar Çallı, Aylin Çallı, Ercan Pınar, Semih Öncel, Fırat Demirtaşoğlu
Sayfalar 9 - 13

2.
Kronik adenotonsiller hipertrofili hastalarda tek taraflı tonsillektominin etkinliği
The effectiveness of unilateral tonsillectomy in chronic adenotonsillar hypertrophy
Ahmet Kutluhan, Hüseyin Çaksen, Veysel Yurttaş, Muzaffer Kırış, Köksal Yuca
Sayfalar 14 - 18

3.
Kekemelik başlangıcında ebeveyn tutumlarının değerlendirilmesi
Parental attitudes at the beginning of child’s stuttering
Osman Abalı, Hümeyra Beşikçi, Gülsevim Kınalı, Ümran Dilara Tüzün
Sayfalar 19 - 21

4.
Tek taraflı vokal kord paralizili ve kordektomili olgularda intrakordal veya neokordal otolog yağ enjeksiyonunun uzun dönem sonuçları
Long-term results of intracordal or neocordal autologous fat injection in patients with unilateral vocal cord paralysis and cordectomy
Mehmet Güven, Deniz Demir, Yusufhan Süoğlu, Haluk Emin, Erkan Kıyak, Murat Enöz
Sayfalar 22 - 29

OLGU SUNUMU
5.
Lazer yardımlı östaki tuboplastisi: Olgu sunumu
Laser assisted eustachian tuboplasty: a case report
Tamer Erdem, Orhan Özturan, Murat Cem Minan, Murat Uğraş
Sayfalar 30 - 35

6.
Menenjite bağlı labirentitis ossifikansın bilgisayarlı tomografi bulguları: Olgu sunumu
Computed tomography findings of labyrinthitis ossificans secondary to meningitis: a case report
Özlem Barutçu Saygılı, Banu Topçu, N. Çağla Tarhan, Haluk Yavuz
Sayfalar 36 - 39

7.
Rinoserebral mukormikozis: İki olgu sunumu
Rhinocerebral mucormycosis: a report of two cases
İbrahim Ercan, Burak Ömür Çakır, Şenol Civelek, Suat Turgut
Sayfalar 40 - 44

8.
İki taraflı nazal polipozisle birlikte intranazal schwannom: Olgu sunumu
A case of intranasal schwannoma with bilateral nasal polyposis
Yavuz Selim Pata, Yücel Akbaş, Murat Ünal, Canten Tataroğlu
Sayfalar 45 - 48

LookUs & Online Makale