E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 15 (3)

Cilt: 15  Sayı: 3 - 2005

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Burun genişletici bantların ve lokal dekonjestanların nazal hava yoluna etkileri
The effect of nasal dilators and local decongestants on the nasal airway
Timur Akçam, Ömer Karakoç, Serdar Karahatay, Sertaç Yetişer
Sayfalar 97 - 102

2.
Yutma güçlüğü olan hastaların tanısında fiberoptik endoskopiyle yutma değerlendirmesi ve modifiye baryumlu yutma testinin etkinlikleri
The effectiveness of fiberoptic endoscopic swallow study and modified barium swallow study techniques in diagnosis of dysphagia
Mustafa Gerek, Altan Atalay, Engin Çekin, Müzeyyen Çiyiltepe, Yalçın Özkaptan
Sayfalar 103 - 111

3.
Menopoz sonrası dönemde kadınlarda üst solunum yolu enfeksiyonları sıklığı ve egzersizin tükürük IgA sekresyonuna etkisi
The effect of exercise on salivary IgA levels and the incidence of upper respiratory tract infections in postmenopausal women
Figen Çiloğlu
Sayfalar 112 - 116

4.
Çekirdek Eğitim Programı ışığında mezuniyet öncesi KBB eğitiminin gözden geçirilmesi
A review of undergraduate ENT training programs in the light of the Core Education Program
Ahmet Almaç
Sayfalar 117 - 120

OLGU SUNUMU
5.
Larenks schwannomlu bir olguda transoral mikrolarengoskopik yaklaşım
Transoral microlaryngoscopic approach for schwannoma of the larynx
Mehmet Güven, Yusufhan Süoğlu, Deniz Demir, Haluk Emin, Tayfun Sunay
Sayfalar 121 - 124

6.
Larenksin bazaloid yassı epitel hücreli karsinomu: Olgu sunumu
Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx: a case report
Özmen Öztürk, Murat Sarı, Selçuk İnanlı, Esin Kotiloğlu Kara
Sayfalar 125 - 129

7.
Dural arteriovenöz fistül saptanan iki olguda öncü belirti olarak pulsatil tinnitus
Pulsatile tinnitus as the presenting symptom of dural arteriovenous fistula in two cases
Serdar Akyıldız, Tayfun Kirazlı, Ahmet Memiş
Sayfalar 130 - 135

LookUs & Online Makale