E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 16 (1)

Cilt: 16  Sayı: 1 - 2006

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Kulak burun boğaz kliniğinde ameliyat sonras› ağrı tedavisi
Postoperative pain management in clinics of Otolaryngology
İsmail Yılmaz, Mesut Şener, Haluk Yavuz, Cüneyt Yılmazer, Alper Nabi Erkan, Can Alper Çağıcı, Sündüs Gencay, Esra Erol Çalışkan, Levent N. Özlüoğlu
Sayfalar 1 - 6

2.
Timpanik membran greftlemesinde sirkümferensiyel subanüler yöntem: ilk sonuçlar
Circumferential subannular grafting technique in tympanoplasty: preliminary results
Ataman Güneri, Mustafa Cenk Ecevit, Taner Kemal Erdağ
Sayfalar 7 - 10

3.
Rekürren sekretuar otitis media’lı erişkin hastalarda atopi insidansının Phadiatop® ile araştırılması
The incidence of atopy in adults with recurrent secretory otitis media: screening with Phadiatop®
Yezdan Fırat, Can Koç, Işıl Olcay, Adin Selçuk, Ahmet Kemal Fırat, Cafer Özdem
Sayfalar 11 - 17

4.
Maksiller ve etmoid sinüslerden izole edilen Streptokok pnömoni, Streptokok viridans ve A grubu hemolitik Streptokok’ların antibiyotik dirençleri
Antibiotic sensitivities of Streptococcus pneumoniae, Viridans streptococci and group A hemolytic Streptococci isolated from the maxillary and ethmoid sinuses
Erol Keleş, Murat Aral, H. Cengiz Alpay
Sayfalar 18 - 24

5.
Gürültüye bağlı işitme kaybında magnezyumun koruyucu etkisi
The protective effect of oral magnesium supplement on noise-induced hearing loss
Çetin Yıldırım, Recep Yağız, Cem Uzun, Abdullah Taş, Abdullah TAfi,, Erdoğan Bulut, Ahmet Karasalihoğlu
Sayfalar 29 - 36

OLGU SUNUMU
6.
Alt konkadan kaynaklanan nazal polipozisi taklit eden koanal polip
Choanal polyp originated from the inferior turbinate presenting as nasal polyposis
Murat Yarıktaş, Harun Doğru, Fehmi Döner, Mustafa Tüz, Hasan Yasan
Sayfalar 37 - 40

7.
Sfenoid sinüsün izole inverted papillomu: Olgu sunumu
Isolated inverted papilloma of the sphenoid sinus: a case report
Fikret İleri, Alper Ceylan, Sabri Uslu, Korhan Asal
Sayfalar 41 - 44

8.
Parotis bezinin Kimura hastalığı: Olgu sunumu
Kimura’s disease of parotid gland: a case report
Ahmet Ural, Ahmet Köybaşıoğlu, Güldal Yılmaz, Nalan Akyürek, Ömür Ataoğlu
Sayfalar 45 - 48

LookUs & Online Makale