E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 16 (4)

Cilt: 16  Sayı: 4 - 2006

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Birleşik ya da kompozit oromandibüler defektlerin fibula osteoseptokutanöz fleple rekonstrüksiyonunda intraoperatif planlama ve flep yerleştirme prensipleri
Intraoperative planning and inset principles of fibula osteoseptocutaneous flap in compound or composite oromandibular defect reconstruction
Betül Gözel Ulusal, Ali Engin Ulusal, Ming Huei Cheng, Fu Chan Weı
Sayfalar 145 - 154

2.
Alerjik rinitli hastalarda serum ve nazal eozinofilik katyonik proteinin immünoterapi etkinliğinin değerlendirilmesindeki rolü
The use of serum and nasal eosinophilic cationic protein in the evaluation of the effectiveness of immunotherapy in patients with allergic rhinitis
Rauf Tahamiler, Murat Yener, Salih Çanakçıoğlu
Sayfalar 155 - 159

3.
Transkanal kelebek kartilaj timpanoplasti
Transcanal butterfly cartilage tympanoplasty
Barış Karakullukçu, Engin Acıoğlu, Muhammet Pamukçu
Sayfalar 160 - 163

4.
Kronik süpüratif otitis medialı hastalarda orta kulak kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları
Microorganisms isolated from middle ear cultures and their antibacterial susceptibility in patients with chronic suppurative otitis media
H. Cem Gül, Ali Kurnaz, Vedat Turhan, Oral Öncül, Alahattin Pahsa
Sayfalar 164 - 168

5.
Ani işitme kayıplı hastaların transkraniyal Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Assessment of patients with sudden hearing loss by transcranial Doppler ultrasonography
Haldun Şan, Abdullah Taş, Cem Uzun, Talip Asil, Recep Yağız, Ahmet R. Karasalihoğlu
Sayfalar 169 - 172

6.
Sağırlar okulunda etyolojiye yönelik bir çalışma ve radyolojik bulgular
An etiological study in a school for the deaf and radiological findings
İsmail Külahlı, Abdulhakim Coşkun, İbrahim Ketenci, Mehmet Şentürk, Kürşat Canöz
Sayfalar 173 - 177

7.
Kronik farenjitli hastalarda psikiyatrik hastalık profili
Psychiatric disorder profile in patients with chronic pharyngitis
Hülya Eyigör, Giray Arıhan, Filiz Ergin, Yasemin Barlık
Sayfalar 178 - 182

OLGU SUNUMU
8.
Parotis bezi non-Hodgkin lenfoması
Non-Hodgkin’s lymphoma of the parotid gland
Erdinç Aydın, M. Volkan Akdoğan, Hasan Yerli, B. Handan Özdemir, Beyhan Demirhan
Sayfalar 183 - 188

9.
Enoftalminin düzeltilmesi için alternatif bir yaklaşım: Derin lateral orbita girişimi
An alternative method for the correction of enophthalmos: deep lateral orbital approach
Burçak Tümerdem, İsmail Kuran
Sayfalar 189 - 192

LookUs & Online Makale