E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 16 (5)

Cilt: 16  Sayı: 5 - 2006

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Meniere hastalığında intratimpanik tedavi: Gentamisin ve deksametazonun vertigo kontrolü ve işitme üzerine etkisi
Intratympanic treatment in Meniere’s disease: the effect of gentamicin and dexamethasone on vertigo control and hearing
Babür Akkuzu, Nuri Özgirgin, Levent N. Özlüoğlu
Sayfalar 193 - 199

2.
Obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda iki endoskopik muayene yönteminin karşılaştırılması: Müller manevrası ve uyku sırasında fiberoptik farengoskopi
Comparison of two endoscopic examination methods, the Muller maneuver and fiberoptic pharyngoscopy during sleep, in patients with obstructive sleep apnea
Ahmet Emre Süslü, Oğuz Öğretmenoğlu, Tevfik Metin Önerci, Ömer Taşkın Yücel
Sayfalar 200 - 204

3.
Temporomandibüler eklem hastalıklarında kulakla ilgili semptomlar
Ear symptoms accompanying temporomandibular joint diseases
İrfan Kaygusuz, Turgut Karlıdağ, Erol Keleş, Şinasi Yalçın, Mücahit Yıldız, Hayrettin Cengiz Alpay
Sayfalar 205 - 208

4.
Kobay timpanik membranında insizyonel miringotomi sonrası uygulanan 5-florourasilin miringotominin kapanma süresine etkisi
The effect of topical application of 5-fluorouracil on patency times after incisional myringotomy of guinea pig tympanic membrane
Mehmet Eken, Cenk Evren, Günay Ateş, Ziya Bozkurt, Arif Şanlı, Sedat Aydın
Sayfalar 209 - 213

5.
Guinea pigde propilen glikol ile oluşturulan otitis mediada sistemik prednisolonun etkisi
The effect of systemic prednisolone on propylene glycol-induced otitis media in guinea pig
Fatma Tülin Kayhan, Zeynep Algün
Sayfalar 214 - 220

OLGU SUNUMU
6.
Posterior etmoid sinüste alışılmadık bir yabancı cisim: Bilye
An unusual foreign body: a ball bearing in the posterior ethmoid sinus
Arif Şanlı, Mehmet Eken, Sedat Aydın, Ömer Taşdemir
Sayfalar 221 - 223

7.
Tiroid tümörüne benzeyen trakeal adenoid kistik karsinom
Tracheal adenoid cystic carcinoma presenting as a thyroid tumor
Osman Bahadır, Mehmet İmamoğlu, Ümit Çobanoğlu, Ömer Korkmaz
Sayfalar 224 - 226

8.
Çocukluk çağının periferal vestibüler hastalıkları: Üç olgu sunumu
Childhood peripheral vestibular disorders: a report of three cases
Mehmet Volkan Akdoğan, Erkan Tarhan, Osman Nuri Özgirgin, Levent Naci Özlüoğlu
Sayfalar 227 - 231

9.
Parsiyel larenjektomiden sonra trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu: Olgu sunumu
Tracheobronchial foreign body aspiration following partial laryngectomy: a case report
Emin Karaman, Engin Acıoğlu, Aydın Mamak, Harun Cansız
Sayfalar 232 - 234

DERLEME
10.
İnsan temporal kemik laboratuvarı prosedürleri: Genel bir bakış
A general review on the procedures in a human temporal bone laboratory
Mehmet Faruk Oktay, Sebahattin Cüreoğlu, Patricia A. Schachern, Micheal M. Paparella
Sayfalar 235 - 240

LookUs & Online Makale