E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 16 (6)

Cilt: 16  Sayı: 6 - 2006

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Petröz kemik lezyonları
Petrous bone lesions
Kayhan Öztürk, Yavuz Uyar, Çağatay Han Ülkü, Hamdi Arbağ, Bahar Keleş, Hüseyin Yaman
Sayfalar 241 - 245

2.
Larengotrakeoplasti için otojen kartilaj greftlerinin kullanımı: İki tekniğin ve iki tür greftin karşılaştırıldığı deneysel çalışma
Experimental autogenous cartilaginous grafts for laryngotracheoplasty: a comparison of two techniques and two different types of grafts
Maged B. Naguıb, Mohamed Badr Eldın, Nagy Iskander, Ibrahim Hassan
Sayfalar 246 - 250

3.
Nazal poliplerin karyometrik incelemesi
Karyometric analysis of nasal polyps
Altan Yıldırım, Öztürk Özdemir, Eylem Gül, Beyazıt Yıldırım, Şahende Elagöz, Tanfer Kunt
Sayfalar 251 - 254

4.
Kartilaj perikondriyal kompozit greft ve temporal fasya greft timpanoplastilerinde işitme ve iyileşme sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison between tympanoplasties with cartilage-perichondrium composite graft and temporal fascia graft in terms of hearing levels and healing
Tarık Şapçı, Senem Almaç, Canan Usta, Ahmet Karavuş, Ersin Mercangöz, M. Fatih Evcimik
Sayfalar 255 - 260

OLGU SUNUMU
5.
Kraniofasiyal fibröz displazili bir olguda nadir bir bulgu: Frontoetmoidal sinüs mukoseli
Frontoethmoidal sinus mucocele as a rare finding in a patient with craniofacial fibrous dysplasia
Ahmet Mesrur Halefoğlu
Sayfalar 261 - 265

6.
İyatrojenik nazal meningosel: Bir reküren menenjit nedeni
Iatrogenic nasal meningocele: a cause of recurrent meningitis
Tolga Kandoğan, Uğur Çerçi, Levent Aydar, Özlem Sezgin
Sayfalar 266 - 268

7.
Frontal bölge kafa tabanında malign sinir kılıfı tümörü için endonazal yaklaşım
Endonasal approach for frontobasal malignant nerve sheath tumor: a case report
Bernhard Schıck, Steffi Urbschat
Sayfalar 269 - 272

LookUs & Online Makale