E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 17 (1)

Cilt: 17  Sayı: 1 - 2007

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Dil kanserinde kombine tedavi (cerrahi ve radyoterapi) sonuçları ve prognostik faktörler
The results of combined treatment (surgery and postoperative radiotherapy) for tongue cancer and prognostic factors
Ahmet Karadeniz, Mert Saynak, Züleyha Kadehci, Merdan Fayda, Görkem Aksu, Hümeyra Kocaelli, Günter Hafız
Sayfalar 1 - 6

2.
Juvenil nazofarenks anjiyofibromunda transpalatal yaklaşım
Transpalatal approach in juvenile nasopharyngeal angiofibroma
E. Evrim Ünsal Tuna, Cihan Karaca, Mustafa Kaymakçı, Cem Özbek, Cafer Özdem
Sayfalar 7 - 12

3.
Sulkus vokalis tedavisinde tiroplastinin yeri
The role of thyroplasty in the management of sulcus vocalis
Tolga Kandoğan
Sayfalar 13 - 17

4.
Meniere hastalarında “koklear iletim tipi işitme kaybı”
“Cochlear conductive hearing loss” in patients with Meniere’s disease
Sertaç Yetişer, Mustafa Kertmen
Sayfalar 18 - 21

5.
Miringotomi sonrası uygulanan topikal N-asetilsistein ciddi otore sebebi midir?
Does topical N-acetylcysteine application after myringotomy cause severe otorrhea?
Arif Şanlı, Mehmet Eken, Cen Evren, Günay Ateş, Mustafa Paksoy
Sayfalar 22 - 25

6.
Olfaktör yarıktan kaynaklanan nazal polipozisin tedavisi
Management of nasal polyposis arising from the olfactory cleft
Maged B., NAGUIB MD.
Sayfalar 26 - 29

OLGU SUNUMU
7.
Larenks kanserinde sık görülmeyen uzak metastaz: Olgu sunumu
Unusual distant metastasis of larynx carcinoma: a case report
Muharrem Dağlı, Aydın Acar, Adil Eryılmaz, Celil Göçer
Sayfalar 37 - 39

8.
Larenks amiloidozu: Olgu sunumu
Amyloidosis of the larynx: a case report
Özden Tulunay, Gürsel Dursun, Süha Beton, Hilal Erinç, Hünkar Batıkhan
Sayfalar 40 - 43

9.
Tiroglossal duktus kistinden kaynaklanan papiller karsinom
Papillary carcinoma arising from a thyroglossal duct cyst
Recep Yağız, Abdullah Taş, Şemsi Altaner, Ahmet Karasalihoğlu
Sayfalar 44 - 47

10.
Boyunda kitle ile ortaya çıkan hepatoselüler karsinom
Primary manifestation of hepatocellular carcinoma as a cervical mass
Emin Karaman, Harun Cansız, Engin Acıoğlu, Dilek Yılmaz Bayhan
Sayfalar 48 - 52

11.
Parotis bezinin habis periferik sinir kılıfı tümörü
Malignant peripheral nerve sheath tumor of the parotid gland
İsmet Aslan, Çağatay Oysu, Bilge Bilgiç, Bora Başaran, Engin Yazıcıoğlu
Sayfalar 53 - 57

12.
Parafarengeal bölgenin dev nörofibromasına transoral yaklaşım: Olgu sunumu
Transoral approach to a huge neurofibroma of the parapharyngeal space: a case report
Enver Altaş, Nesrin Gürsan, Harun Üçüncü
Sayfalar 58 - 62

LookUs & Online Makale