E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 17 (2)

Cilt: 17  Sayı: 2 - 2007

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Tekrarlayan kolesteatomlu olgularda Ki-67 ekspresyonunun değerlendirilmesi
Evaluation of Ki-67 expression in recurrent cases of cholesteatoma
Arif Şanlı, İlter Tezer, Mustafa Paksoy, Sedat Aydın, Ümit Hardal, Nagehan Barşık Özdemir
Sayfalar 65 - 69

2.
Parotis kitlelerinin değerlendirilmesi
An evaluation of parotid gland masses
Hüsamettin Yaşar, Haluk Özkul, Ayşegül Verim, Emre İlhan, Numan Kökten, Gökçe Dereci
Sayfalar 70 - 74

3.
Sensörinöral işitme kaybı olan kişilerde mitokondriyal 12S rRNA (MTRNR1) geninin taranması
Screening of the mitochondrial 12S rRNA (MTRNR1) gene in probands with sensorineural hearing loss
Yaprak E. Çırçır, Armağan İncesulu, Mustafa Tekin
Sayfalar 75 - 80

4.
Larenks karsinomlu hastalarda lipid peroksidasyonu ve antioksidan seviyeleri
Lipid peroxidation and antioxidant levels in patients with laryngeal carcinoma
Yavuz Fuat Yılmaz, Filiz Akbıyık, Ümit Tuncel, Adnan Ünal
Sayfalar 81 - 84

5.
Transnazal endoskopik yolla koanal atrezi tamiri
Transnasal endoscopic repair of choanal atresia
Semih Mumbuç, Erkan Karataş, Cengiz Durucu, Enver Özer, Muzaffer Kanlıkama
Sayfalar 85 - 89

6.
Etmoidektomili veya etmoidektomisiz endoskopik transnazal sfenoidotomi
Endoscopic transnasal sphenoidotomy with or without ethmoidectomy
Adil Eryılmaz, Engin Dursun, Güleser Saylam, Celil Göçer, Muharrem Dağlı, Hakan Korkmaz
Sayfalar 90 - 95

7.
Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin duyarlılık ve özgüllüğü
Sensitivity and specificity of fine needle aspiration biopsy in parotid masses
M. Zafer Uğuz, H. Kazım Önal, Özlem Özger Eroğlu, Demet Etit
Sayfalar 96 - 99

8.
Kobay timpan membranında mitomisin-C uygulamasının insizyonel miringotominin kapanma süresine etkisi
The effect of topical mitomycin-C application before or after incisional myringotomy on patency times of guinea pig tympanic membrane perforations
Cenk Evren, Mehmet Eken, Günay Ateş, Ziya Bozkurt, Arif Şanlı
Sayfalar 100 - 104

OLGU SUNUMU
9.
Ağız ve larenkste lipoid proteinozis: Olgu sunumu
Lipoid proteinosis in the mouth and laryngeal structures: a case report
Gökhan Güvener, Cumali Kocabay, Gülben Erdem Huq, Şerife Karagülle, Fatih Bora
Sayfalar 105 - 107

10.
Paranazal sinüs multipl osteomu: Olgu sunumu
Multiple osteomas in the frontal and ethmoid sinuses: a case report
Seda Türkoğlu, Erdinç Aydın
Sayfalar 108 - 111

11.
Parotis bezinde saptanan hemanjiyoperisitoma: Olgu sunumu
Hemangiopericytoma of the parotid gland: a case report
Fatih Öktem, Emin Karaman, Aydın Mamak, Süleyman Yılmaz, Sibel Erdamar
Sayfalar 112 - 115

12.
Dilde klasik Kaposi sarkomu: Olgu sunumu
Classic Kaposi’s sarcoma of the tongue: a case report
Erdinç Aydın, Volkan Akdoğan, Beyhan Demirhan, Levent N. Özlüoğlu
Sayfalar 116 - 119

13.
Üç milimetrelik akustik tümörü olan bir hastada ani işitme kaybı
Sudden hearing loss in a patient with a 3-mm acoustic tumor
İsmail Yılmaz, Seyra Erbek, Selim Erbek, Özlem Ulusoy, Tarkan Çalışaneller
Sayfalar 120 - 125

LookUs & Online Makale