E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 17 (3)

Cilt: 17  Sayı: 3 - 2007

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Nazal cerrahide adrenalinli lokal anestetiklerin hemodinamik etkileri
Hemodynamic effects of local anesthetics with adrenaline during septal surgery
Alper Ceylan, Fikret İleri, Sabri Uslu, Korhan Asal, Ahmet Ural
Sayfalar 127 - 129

2.
Erişkinlerde görülen adenoid vejetasyonlar: 12 olgunun değerlendirilmesi
Adenoidal vegetations in adults: an evaluation of 12 cases
İmdat Yüce, Mehmet Somdaş, İbrahim Ketenci, Sedat Çağlı, Yaşar Ünlü
Sayfalar 130 - 132

3.
Nazal vestibül malign tümörlerinin cerrahi tedavisinde onkolojik sonuçlar
Oncological results of surgical treatment of malignant tumors of the nasal vestibule
Bora Başaran, İsmet Aslan, Mehmet Emin Tınaz, Nermin Başerer, Engin Yazıcıoğlu
Sayfalar 133 - 137

4.
Kronik sinüzitte Rinosinüzit Etkilenme indeksi’nin geçerliliği
The validity of the Rhinosinusitis Disability Index in chronic sinusitis
Rauf Tahamiler, Deniz Tuna Edizer, Salih Çanakçıoğlu
Sayfalar 138 - 142

5.
Bafl dönmesi atakları sırasında arteryel kan gazı anormallikleri
Arterial blood gas abnormalities during attacks of dizziness
Celal Kalkışım, Doğan Özkul, İbrahim Çukurova, İlker Burak Arslan
Sayfalar 143 - 147

6.
Baş-boyun yassı epitel hücreli kanserli hastaların serumlarında nitrik oksit düzeyleri
Serum nitric oxide levels in patients with head and neck squamous cell carcinoma
Ahmet Kızılay, Tayyar Kalcıoğlu, Fikret Özuğurlu, Hüseyin Özyurt, İbrahim Aladağ, Orhan Özturan, Ömer Akyol
Sayfalar 148 - 151

7.
Akut epiglottitli erişkin olguların değerlendirilmesi
Evaluation of patients with adult acute epiglottitis
Adin Selçuk, Hüseyin Dere, Işıl Taylan, Mehmet Ali Çetin, Serdar Ensari
Sayfalar 152 - 157

8.
Sirküler trakeal rekonstrüksiyonda farklı yöntemlerin karşılaştırılması: Deneysel çalışma
Comparison of different methods of circumferential tracheal reconstruction: an experimental study
Ayhan Okumuş, Orhan Çizmeci, Samet V. Kuvat, Fatih Kabakaş, Ayaz Aslonov, Bülent Yaprak, Erdem Güven, Günter Hafız
Sayfalar 158 - 166

OLGU SUNUMU
9.
Submandibuler bezde epitelyal-miyoepitelyal karsinom: Olgu sunumu
Epithelial-myoepithelial carcinoma of the submandibular gland: a case report
Alper Nabi Erkan, Nebil Bal, Fatma Çaylaklı, Fikret Kıroğlu
Sayfalar 167 - 170

10.
Kraniyal sinir flivannomlarının eşlik ettiği tip 2 nörofibromatozis: Olgu sunumu
Neurofibromatosis type 2 associated with multiple cranial nerve schwannomas: a case report
Ahmet Mesrur Halefoğlu
Sayfalar 171 - 175

11.
Sublingual dermoid kistler için alternatif bir cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu
An alternative surgical approach for sublingual dermoid cysts: a case report
Mehmet Eken, Cenk Evren, Arif Şanlı, Ziya Bozkurt
Sayfalar 176 - 178

12.
Bir çocuk hastada izole orbita tabanı blow-out kırığının endoskopik endonazal-transantral cerrahi ile tedavisi
Endoscopic endonasal-transantral surgery for an isolated orbital floor blow-out fracture in a pediatric patient
Erdinç Aydın, Babür Akkuzu, Güzin Akkuzu, O. Nuri Özgirgin, Levent Naci Özlüoğlu
Sayfalar 179 - 182

13.
İnkus-stapedius iletimi için cam ionomer çimento ile ossiküloplasti: Olgu sunumu
Incudostapedial rebridging ossiculoplasty with glass ionomer cement: a case report
Utku Kubilay, Ozan Seymen Sezen, Mahmut Özkırış, Süheyl Haytoğlu, Şeref Ünver
Sayfalar 183 - 186

LookUs & Online Makale