E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 17 (4)

Cilt: 17  Sayı: 4 - 2007

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Alerjik rinit patofizyolojisinde oksidatif stres ve antioksidan faktörler
Oxidative stress and antioxidant factors in pathophysiology of allergic rhinitis
Ercan Akbay, Hamdi Arbağ, Yavuz Uyar, Kayhan Öztürk
Sayfalar 189 - 196

2.
Larenks kanseri nedeniyle ameliyat olan hastaların psikolojik semptom dağılımının incelenmesi
Analysis of the psychological symptoms of patients following surgery for laryngeal cancer
Abdullah Taş, Recep Yağız, Cem Uzun, Safiye Giran, Memduha Taş, Ahmet R Karasalihoğlu
Sayfalar 197 - 200

3.
Fonksiyonel ve lateral boyun diseksiyonu sonrasında spinal aksesuvar sinir fonksiyonları: Elektromiyografik çalışma
Spinal accessory nerve functions after functional and lateral neck dissections: an electromyographic study
İmdat Yüce, Sedat Çağlı, Emel Köseoğlu, Ercihan Güney
Sayfalar 201 - 205

4.
Kolesteatomlu kronik otitis media tedavisinde cerrahi teknik seçimini etkileyen faktörlerin de¤erlendirilmesi
Evaluation of factors that affect the technique to be used in cholesteatoma surgery
Ahmet Kutluhan, Veysel Yurttaş, Zülküf Kaya, Ahmet Ural, Köksal Yuca, Muzaffer Kırış
Sayfalar 206 - 211

5.
BPPV tedavisinde Epley manevrasının etkinliği ve uygulamada ortaya çıkan nistagmus yönünün tedavi başlarısı için erken bir gösterge olarak rolü
The effectiveness of the Epley maneuver for the treatment of BPPV and the role of nystagmus direction as an early indicator of successful treatment
Ertap Akoğlu, Şemsettin Okuyucu, Esra Okuyucu, İsmet Murat Melek, Taşkın Duman, Ali Şafak Dağlı
Sayfalar 212 - 216

6.
Pontoserebellar köşe tümörlerinde dinamik kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging findings of mass lesions of the pontocerebellar angle
Ahmet Kemal Fırat, Hakkı Muammer Karakaş, Bayram Kahkaman, Yezdan Fırat, Tayfun Altınok, Ahmet Kızılay
Sayfalar 217 - 223

7.
Radyofrekans ve insizyonel miringotominin miringotomi açıklık sürelerine etkileri
The effects of radiofrequency and incisional myringotomy on the duration of patency
Mehmet Eken, Cenk Evren, Arif Şanlı, Sedat Aydın, Mustafa Paksoy
Sayfalar 224 - 227

LookUs & Online Makale