E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 17 (5)

Cilt: 17  Sayı: 5 - 2007

1.
Comparison of patients undergoing functional endoscopic sinus surgery combined with septoplasty or septorhinoplasty
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ile eşzamanlı septoplasti veya septorinoplasti uygulanan hastaların karşılaştırılması
Erdinç AYDIN, A. Nabi ERKAN, M. Volkan AKDOĞAN, O. Nuri ÖZGİRGİN, I. İrem BUDAKOĞLU
Sayfalar 253 - 259

2.
Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy: Incidence and analysis of risk factors
Total larenjektomi sonrasında farengokutanöz fistül sıklığı ve risk faktörlerinin analizi
Elif GÜÇLÜ, Ercan PINAR, Semih ÖNCEL, Çağlar ÇALLI
Sayfalar 260 - 264

3.
Reliability and validity of the Turkish version of the Rhinosinusitis Disability Index
Rinosinüzit Kısıtlılık Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği
Selim S. ERBEK, İrem BUDAKOĞLU, Seyra ERBEK, Seval AKGÜN, Özcan ÇAKMAK
Sayfalar 265 - 271

4.
Tuberculous parotitis: a review of seven cases
Parotis tüberkülozu: Yedi olgunun değerlendirilmesi
Mehmet Faruk OKTAY, İbrahim AŞKAR, Müzeyyen YILDIRIM, İsmail TOPÇU, Faruk MERİÇ
Sayfalar 272 - 277

5.
Programlanabilir işitme cihazlarında farklı formüllerin gürültüde konuşmayı ayırt etme üzerine etkileri
The effect of fitting formulas in programmable hearing aids on speech discrimination in noise
Songül Elmacı DÜNDAR, Songül AKSOY
Sayfalar 278 - 282

6.
Familial primary localized laryngeal amyloidosis in two sisters
İki kız kardeşte ailesel primer lokalize larengeal amiloidoz
Haldun OĞUZ, Mustafa Asım ŞAFAK, Münir DEMİRCİ, Necmi ARSLAN
Sayfalar 283 - 286

7.
A case of herpes zoster presenting as orbital cellulitis
Orbital selülit olarak kendini gösteren herpes zoster: Olgu sunumu
Ali AL-RİKABİ, Matthew I. TROTTER, Hassan KHAN, Vivek V. RAUT
Sayfalar 287 - 289

8.
A case of maxillary sinus mucocele with orbital involvement
Orbital yayılımlı maksiller sinüs mukoseli: Olgu sunumu
Hamdi ÇAKLI, M. Kezban GÜRBÜZ, Cem KEÇİK, Beklen Sami ÜRE
Sayfalar 290 - 293

9.
Odontogenic myxoma of the maxilla: a case report
Maksillanın odontojenik miksoması: Olgu sunumu
Güleser SAYLAM, Engin DURSUN, Levent ALBAYRAK, Halit AKMANSU, Hakan KORKMAZ, Adil ERYILMAZ
Sayfalar 294 - 297

10.
Seborrheic keratosis of the nasal vestibule
Nazal vestibülde seboreik keratöz
Fuat BÜYÜKLÜ, Hakan AYDIN, Erkan TARHAN, Simin ADA, Özcan ÇAKMAK
Sayfalar 298 - 300

LookUs & Online Makale