E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 17 (6)

Cilt: 17  Sayı: 6 - 2007

1.
Attitudes among ENT surgeons towards the use of nasal tamponade after nasal septal surgery
Nazal septal cerrahi sonrasında nazal tampon kullanımı konusunda KBB hekimlerinin yaklaşımı
Alper Nabi ERKAN, Özcan ÇAKMAK
Sayfalar 301 - 306

2.
Benign paroxysmal positional vertigo in swimmers
Yüzücülerde benign paroksismal pozisyonel vertigo
Songül AKSOY, Levent SENNAROĞLU
Sayfalar 307 - 310

3.
Controlled hypotension for tympanoplasty: comparison between remifentanil and combination of alfentanil and sodium nitroprusside
Timpanoplasti olgularında kontrollü hipotansiyon: Remifentanil ve alfentanil-sodyum nitroprusid kombinasyonunun karşılaştırılması
Ayşe HANCI, Tuncay KARAHAN, G. Ulufer SİVRİKAYA, Ayda BAŞGÜL, Berna USLU COŞKUN
Sayfalar 311 - 317

4.
The effect of nasal packing and suture technique on systemic oxygen saturation and patient comfort after septoplasty
Septoplasti sonrası nazal tampon veya dikiş tekniğinin sistemik oksijen satürasyonu ve hasta konforu üzerine etkisi
Mustafa KAZKAYASI, Can DİNÇER, Osman Kürşat ARIKAN, Rahmi KILIÇ
Sayfalar 318 - 323

5.
Baş-boyun bölgesi yassı hücreli karsinomların tedavi öncesi değerlendirilmesinde PET MRG’den üstün müdür?
Is PET superior to MRI in the pretherapeutic evaluation of head and neck squamous cell carcinoma?
Amir MİNOVİ, Andreas HERTEL, Ahmet URAL, Erich HOFMANN, Wolfgang DRAF, Ulrike BOCKMUEHL
Sayfalar 324 - 328

6.
Tonsillar lipoma causing difficult intubation: a case report
Entübasyon zorluğuna neden olan tonsiller lipoma: Olgu sunumu
Fevzi Sefa DEREKÖY, Hüseyin FİDAN, Fatma FİDAN, Fatma AKTEPE, Orhan KAHVECİ
Sayfalar 329 - 332

7.
A case of solitary angiokeratoma circumscriptum of the tongue
Dilde soliter anjiyokeratom sirkumskriptum: Olgu sunumu
Müzeyyen YILDIRIM, Nihal KILINÇ, Mehmet Faruk OKTAY, İsmail TOPÇU
Sayfalar 333 - 335

8.
Asymptomatic salivary gland stone of unusual size in the Wharton’s duct
Wharton kanalında semptom vermeyen dev tükürük bezi taşı
Güven YILDIRIM, İlhan TOPALOĞLU, Belgin KELEŞ
Sayfalar 336 - 338

9.
A case of cervical lymphoepithelial cyst
Servikal lenfoepitelyal kist: Olgu sunumu
Alper Nabi ERKAN, Filiz AKA BOLAT, İsmail YILMAZ, Fikret KIROĞLU
Sayfalar 339 - 342

LookUs & Online Makale