E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 18 (1)

Cilt: 18  Sayı: 1 - 2008

1.
Comparison of the efficacy of nasal drop and nasal spray applications of fluticasone propionate in nasal polyps
Nazal poliplerde flutikazon propiyonatın burun damlası ve sprey uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması
Tayfun DEMİREL, Kadir Serkan ORHAN, Nesil KELEŞ, Kemal DEĞER
Sayfalar 1 - 6

2.
The relationship between lymph node size and metastasis and extracapsular spread in squamous cell carcinoma of the larynx, orohypopharynx, and oral cavity
Larenks, orohipofarenks ve oral kavite yassı hücreli karsinomlarında lenf nodu boyutu ile metastaz ve ekstrakapsüler yayılım arasındaki ilişki
Çağdaş ÖZTÜRK, Özlem SARAYDAROĞLU, Levent ERİŞEN, Hakan COŞKUN, Oğuz BASUT, Fikret KASAPOĞLU
Sayfalar 7 - 13

3.
The effect of naproxen sodium on experimental otitis media
Naproksen sodyumun deneysel otitis media üzerine etkisi
Fatma Tülin KAYHAN, Zeynep ALGÜN
Sayfalar 14 - 18

4.
Evaluation of high frequency hearing thresholds in smokers
Sigara kullananlarda yüksek frekans işitme eşiklerinin
Figen BAŞAR, Erol BELGİN
Sayfalar 19 - 23

5.
Comparison between bipolar cautery dissection and classic dissection techniques
Tonsillektomide bipolar koter diseksiyon ve klasik diseksiyon tekniklerinin karşılaştırılması
Sami BERÇİN, Ahmet KUTLUHAN, Veysel YURTTAŞ, Kazım BOZDEMİR, Gökhan YALÇINER
Sayfalar 24 - 30

6.
Use of dehydrated temporal fascia in chronic otitis media surgery and tympanoplasty
Kronik otit cerrahisi ve timpanoplastide dehidrate temporal fasya kullanılması
Sündüs ASLAN, Sabri USLU, Ahmet KÖYBAŞIOĞLU, Övgü ÖZ, Fikret İLERİ, Suat ÖZBİLEN
Sayfalar 31 - 34

7.
The effect of suturing technique and nasal packing on oxidative stress in septoplasty operations
Septoplasti ameliyatlarında dikiş tekniği ve nazal tampon uygulamasının oksidatif stres üzerine etkisi
Mustafa KAZKAYASI, Can DİNÇER, Hayrünisa SEZİKLİ, Osman Kürşat ARIKAN, Osman ÇAĞLAYAN
Sayfalar 35 - 39

8.
A case of herpetic facial paralysis in which cochleovestibular symptoms outweigh facial nerve symptoms
Kokleovestibüler semptomların ön planda olduğu herpetik fasyal paralizi: Olgu sunumu
Suat AVCI, Leyla KANSU, Babür AKKUZU, Nuri ÖZGİRGİN, Levent ÖZLÜOĞLU
Sayfalar 40 - 43

9.
Treatment of mucoepidermoid carcinoma of the parotid gland and successful repair of iatrogenic facial nerve paralysis
Parotis bezi mukoepidermoid karsinomlu bir olgunun tedavisi ve iyatrojenik fasyal paralizinin başarılı onarımı
Ahmet KUTLUHAN, Veysel YURTTAŞ, Köksal Yuca, Mustafa Kösem, Fatih YAKUT
Sayfalar 44 - 48

10.
A case of severe rhinophyma
İleri derecede rinofima: Olgu sunumu
İsmail Önder UYSAL, Cengiz GÖK, Salim YÜCE, Cahit POLAT, Suphi MÜDERRİS, Fahrettin GÖZE
Sayfalar 49 - 52

11.
A case of isolated aspergillosis of the maxillary sinus
Maksiller sinüste izole aspergillus enfeksiyonu: Olgu sunumu
Mete Kaan BOZKURT, Tuncay ÖZÇELİK, Levent SAYDAM, Lale KUTLUAY
Sayfalar 53 - 55

12.
Treatment of olfactory neuroblastoma via subfrontal and midfacial degloving approaches: a case report
Olfaktör nöroblastomun subfrontal kraniofasyal ve midfasyal degloving yaklaşımlarla tedavisi: Olgu sunumu
Ahmet KUTLUHAN, Nebi YILMAZ, Fatih YAKUT, Veysel YURTTAŞ, Serdar UĞRAŞ
Sayfalar 56 - 58

LookUs & Online Makale