E-ISSN 2602-4837
THE TURKISH JOURNAL OF EAR NOSE AND THROAT - Tr-ENT: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - 2008
1.
Endoscopic adenoidectomy
Endoskopik adenoidektomi
Cevat UÇAR
Sayfalar 66 - 68

2.
Reduction of the inferior turbinates with a microdebrider
Alt konkanın mikrodebrider ile redüksiyonu
Hasan TANYERİ, Zerrin BOYACI
Sayfalar 69 - 73

3.
Endoscopic approach in patients with choanal polyps
Koanal polipli olgularda endoskopik yaklaşım
Hüseyin ALTUN, Ayşenur Meriç TEKER, Murat CERAN, Orhan GEDİKLİ
Sayfalar 74 - 78

4.
The results of specific immunotherapy for house dust mites in patients with allergic rhinitis
Alerjik rinitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı uygulanan spesifik immünterapi sonuçları
Ethem ŞAHİN, Ebru TAŞ, Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR, B. Deniz ÇUHALI, A. Okan GÜRSEL
Sayfalar 79 - 84

5.
Investigation of Helicobacter pylori colonization in pharyngeal and palatine tonsils with rapid urease test and immunohistochemical analysis
Farengeal ve palatin tonsil örneklerinde hızlı üreaz testi ve immünhistokimyasal analiz yöntemiyle Helicobacter pylori varlığının araştırılması
Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR, Funda EREN, Mustafa Burak ÜSTÜN, Yusuf EREN, Ebru TAŞ, Ali Okan GÜRSEL
Sayfalar 85 - 89

6.
The efficacy of radiofrequency ablation technique in patients with inferior turbinate hypertrophy
Alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans tekniğinin etkinliği
Beyazıt YILDIRIM, İsmail Önder UYSAL, Cahit POLAT, Cengiz GÖK
Sayfalar 90 - 96

7.
Internal jugular venous thrombophlebitis secondary to tooth extraction
Diş çekimi sonrası gelişen internal juguler ven tromboflebiti
Alper Tunga DERİN, Ufuk TEKBAŞ, Murat TURHAN, Erkan KARACA, Bülent V. AĞIRDIR
Sayfalar 97 - 100

8.
Pseudoaneurysm of the internal carotid artery following a tonsil biopsy: endovascular repair with covered stent
Tonsil biyopsisine bağlı gelişen internal karotis arter psödoanevrizması: Endovasküler kaplı stent ile onarım
Can Alper ÇAĞICI, Osman KIZILKILIÇ, Haluk YAVUZ, Levent OĞUZKURT, Semih GİRAY, Levent ÖZLÜOĞLU
Sayfalar 101 - 105

9.
Tracheo-innominate artery fistula in a laryngectomized patient
Larenjektomili bir hastada trakeo-innominat arter fistülü
Gani Atilla ŞENGÖR, Ömer AYDIN
Sayfalar 106 - 109

10.
Rosai-Dorfman disease presenting as laryngeal masses
Larenks kitleleri olarak kendini gösteren Rosai-Dorfman hastalığı
Serdar ENSARİ, Adin SELÇUK, Hüseyin DERE, Noelia PEREZ, Serpil DİZBAY SAK
Sayfalar 110 - 114

11.
Facial paralysis due to an occult parotid abscess
Gizli parotis apsesine bağlı fasyal paralizi
Kadir Serkan ORHAN, Tayfun DEMİREL, Elif KOCASOY ORHAN, Kubilay YENİGÜL
Sayfalar 115 - 117

12.
Type I Chiari malformation presenting with isolated unilateral hypoglossal nerve and vocal cord paralysis
İzole tek taraflı hipoglossal sinir ve vokal kord paralizisi ile ortaya çıkan Chiari tip I malformasyonu
E. Eylem ERTUĞRUL, Hakan CINCIK, Engin ÇEKİN, Salim DOĞRU, Atila GÜNGÖR
Sayfalar 118 - 120

LookUs & Online Makale