E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 18 (3)

Cilt: 18  Sayı: 3 - 2008

1.
Larenks ve hipofarenks kanserlerinde primer cerrahi tedavi sonrası hipotiroidizm
Hypothyroidism after primary surgical treatment for laryngeal and hypopharyngeal cancer
Özlem KAYA TURGUT, Levent ERİŞEN, Hakan COŞKUN, Oğuz BASUT, Selçuk ONART, İbrahim HIZALAN
Sayfalar 125 - 130

2.
The relationship between muscle tension dysphonia type 1 and soft phonation index and the effectiveness of voice therapy
Kas gerilimi disfonisi tip 1 hastalığı ile yumuşak fonasyon indeksi arasındaki ilişki ve ses terapisinin etkinliği
Serkan BENGİSU, Seyhun TOPBAŞ, İsmail KOÇAK
Sayfalar 131 - 138

3.
Reliability and validity of the Turkish version of the Voice Handicap Index
Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index) Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği
Mehmet Akif KILIÇ, Erdoğan OKUR, İlhami YILDIRIM, Fatih ÖĞÜT, İlter DENİZOĞLU, Ahmet KIZILAY, Haldun OĞUZ, Tolga KANDOĞAN
Sayfalar 139 - 147

4.
Surgical management of lower lip cancers
Alt dudak kanserlerine cerrahi yaklaşım
Evrim ÜNSAL TUNA, Özgür ÖKSÜZLER, Cem ÖZBEK, Cafer ÖZDEM
Sayfalar 148 - 152

5.
Fungal allergy in chronic rhinosinusitis with or without polyps
Polipli veya polipsiz kronik rinosinüzitli olgularda mantar alerjisi
Selim S. ERBEK, Özgül TOPAL, Seyra ERBEK, Özcan ÇAKMAK
Sayfalar 153 - 156

6.
Odontogenic and nonodontogenic jaw cysts: experience in 25 cases
Çenenin odontojenik ve odontojenik olmayan kistleri: 25 olguda deneyimlerimiz
Hakan AĞIR, Cenk ŞEN, Eda IŞIL, Çiğdem ÜNAL, Emre ÜSTÜNDAĞ, Gürkan KESKİN
Sayfalar 157 - 165

7.
Evaluation of septoplasty patients with health status scale, rhinomanometry, and computed tomography
Septoplasti hastalarının yaşam kalitesi ölçeği, rinomanometri ve bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Şükran VURAL, Ebru TAŞ, A. Okan GÜRSEL
Sayfalar 166 - 170

8.
Audiological evaluation of a child with Klippel-Feil syndrome
Klippel-Feil sendromlu bir çocukta odyolojik değerlendirme
Günay KIRKIM, Taner Kemal ERDAĞ, Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Sayfalar 171 - 174

9.
Facial schwannoma of the parotid gland in a child
Çocuk hastada parotis bezinin fasyal schwannoması
Yusuf KIZIL, Metin YILMAZ, Utku AYDİL, Özlem ERDEM, Yıldırım Ahmet BAYAZIT, Alper CEYLAN
Sayfalar 175 - 178

10.
Suspicion of cricohyoidopexy line rupture after supracricoid partial laryngectomy and the value of computed tomography to exclude this complication
Suprakrikoid parsiyel larenjektomiden sonra krikohiyoidopeksi rüptürü şüphesi ve bilgisayarlı tomografinin bu komplikasyonu dışlamadaki değeri
Fikret KASAPOĞLU, Levent ERİŞEN, Cüneyt ERDOĞAN
Sayfalar 179 - 181

11.
Replantation of the ear without microvascular anastomosis: a case report
Mikrocerrahi uygulanmayan kulak replantasyonu: Olgu sunumu
Samet Vasfi KUVAT, Serdar TUNÇER, Ufuk EMEKLİ, Ahmet BİÇER
Sayfalar 182 - 184

12.
A rare cause of exophthalmos: cemento-ossifying fibroma
Ekzoftalmusun nadir bir nedeni: Semento-ossifiye fibroma
Melda APAYDIN, Çağlar ÇALLI, Bengü GÜNAY YARDIM, Ayşegül SARSILMAZ, Makbule VARER, Engin ULUÇ
Sayfalar 185 - 187

13.
Burning mouth syndrome
Ağız yanması sendromu
Zeynep BOY METİN, Kıvanç Bektaş KAYHAN, Meral ÜNÜR
Sayfalar 188 - 196

LookUs & Online Makale