E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 18 (4)

Cilt: 18  Sayı: 4 - 2008

1.
Early evaluation of auditory dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus
Tip 2 diyabetli hastalarda işitsel fonksiyon bozukluklarının erken dönemde değerlendirilmesi
İbrahim ALADAĞ, Semiha KURT, Ahmet EYİBİLEN, Mehmet GÜVEN, Ünal ERKORKMAZ
Sayfalar 203 - 210

2.
Utility of fine-needle aspiration biopsy in head and neck masses
Baş-boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri
İsmail YILMAZ, Can Alper ÇAĞICI, Fatma ÇAYLAKLI, Volkan AKDOĞAN, Levent N. ÖZLÜOĞLU
Sayfalar 211 - 215

3.
The relationship between smoking and nasal polyposis
Sigara içme ile nazal polipozis arasındaki ilişki
Selim S. ERBEK, Seyra ERBEK, İrem BUDAKOĞLU, Özcan ÇAKMAK
Sayfalar 216 - 220

4.
Prognostic factors in larynx cancers
Larenks kanserlerinde prognostik faktörler
Erkan VURALKAN, İstemihan AKIN, Gökhan KURAN, Cem SAKA, Nihat AKÇAYÖZ, Sibel ALİCURA
Sayfalar 221 - 226

5.
Epidemiological characteristics, distribution of allergens, and symptom severity in patients with perennial allergic rhinitis, living in Konya region
Konya yöresinde yaşayan perennial alerjik rinitli hastalarda epidemiyolojik özellikler, alerjen dağılımı ve semptom ciddiyeti
Özgül TOPAL, Selim S. ERBEK, Seyra ERBEK, Özcan ÇAKMAK
Sayfalar 227 - 231

6.
The effect of levothyroxine suppression therapy for benign thyroid nodules on bone metabolism in premenopausal women
Menopoz öncesinde selim tiroid nodülleri için uygulanan levotiroksin supresyon tedavisinin kemik metabolizmasına etkisi
Barış AKINCI, Tevfik DEMİR, Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ, Oğuzhan KARAOĞLU, Mustafa SEÇİL, Sena YEŞİL
Sayfalar 232 - 237

7.
The role of concha bullosa in nasal pathologies
Konka bullozanın nazal patolojilerdeki rolü
Mustafa PAKSOY, Arif ŞANLI, Cenk EVREN, Fatma Tülin KAYHAN, Ziya BOZKURT, Sedat AYDIN, Ümit HARDAL
Sayfalar 238 - 241

8.
Transnasal endoscopic approach for anterior skull base angiomatosis complicated by a meningocele
Meningosel ile komplike ön kafa tabanı anjiyomatozisi için transnazal endoskopik yaklaşım
Erhun ŞERBETÇİ, Gani Atilla ŞENGÖR
Sayfalar 242 - 245

9.
Surgical approach to recurrent papillary thyroid carcinoma involving the larynx: a case report
Larenkse yayılan nüks tiroid papiller karsinomuna cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu
Ercan AKBAY
Sayfalar 246 - 249

10.
A possible cause of snoring: bilateral tortuosity of the internal carotid artery
Horlama nedeni olabilecek bir anomali: İnternal karotis arterin iki taraflı kıvrılması
Ahmet EYİBİLEN, Murat BAYKARA, Ahmet Sacid ÖZBAY
Sayfalar 250 - 252

11.
A case of greater occipital nerve schwannoma causing neuralgia
Nöraljiye yol açan büyük oksipital sinir schwannoması: Olgu sunumu
Ahmet URAL, Alper CEYLAN, Erdoğan İNAL, Fatih ÇELENK
Sayfalar 253 - 256

12.
Coexistence of actinomycosis and sialolithiasis in the submandibular gland
Submandibuler bezde birlikte bulunan aktinomikoz ve taş
Celil USLU, Çağatay OYSU, Burak ÜLKÜMEN
Sayfalar 257 - 259

13.
Yaşlı bir hastada lingual kistik lenfanjiyom
Lingual cystic lymphangioma in an elderly patient
Vural FİDAN, Yavuz SÜTBEYAZ
Sayfalar 260 - 262

14.
Treatment modalities of nasopharyngeal angiofibroma
Nazofarenks anjiyofibromlarında tedavi yaklaşımları
Aylin FİDAN KORCUM, Bülent Veli AĞIRDIR, Gamze AKSU, Kenan GÜNEY, Oktay DİNÇ
Sayfalar 263 - 267

LookUs & Online Makale