E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 18 (5)

Cilt: 18  Sayı: 5 - 2008

1.
Disclosure of the diagnosis to the patient with head and neck cancer
Baş-boyun kanserli hastaya tanının söylenmesi
Tamer YILDIRIM, Levent ERİŞEN
Sayfalar 273 - 279

2.
Effectiveness of rapid antigen test with throat gargle in detecting group A beta-hemolytic streptococci
Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği
Fahrettin YILMAZ, Oğuz KARABAY, Nevin KOÇ İNCE, Hasan EKERBİÇER, Esra KOÇOĞLU
Sayfalar 280 - 283

3.
Evaluation of depth of invasion and tumor diameter in relation to tumor localization in laryngeal cancer
Larenks kanserlerinde tümör yerleşimine göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi
Ahmet ERSOY, Ercan PINAR, Çağlar ÇALLI, Semih ÖNCEL, Aylin ÇALLI
Sayfalar 284 - 288

4.
Thyroid masses: an analysis of 131 cases
Tiroid kitleleri: 131 olgunun değerlendirilmesi
Sedat ÇAĞLI, İmdat YÜCE, Ali BAYRAM, Ercihan GÜNEY
Sayfalar 289 - 293

5.
Clinical signs and management strategies in thyroid masses
Tiroid kitlelerinde klinik bulgular ve uyguladığımız tedavi yöntemleri
Mustafa PAKSOY, Sedat AYDIN, Emin AYDURAN, Mehmet EKEN, Arif ŞANLI, Ömer TAŞDEMİR
Sayfalar 294 - 299

6.
Retropharyngeal abscesses: a retrospective analysis of 10 patients
Retrofarengeal apse: 10 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi
Turgut KARLIDAĞ, Hayrettin Cengiz ALPAY, İrfan KAYGUSUZ, Erol KELEŞ, İsrafil ORHAN, Gülden ESER KARLIDAĞ, Şinasi YALÇIN
Sayfalar 300 - 305

7.
The effectiveness of endoscopic sinus surgery in nasal polyposis
Nazal polipoziste endoskopik sinüs cerrahisinin etkinliği
Cem SAKA, Gökhan KURAN, Erkan VURALKAN, Ayhan GÖKLER, İstemihan AKIN
Sayfalar 306 - 311

8.
A case of invasive meningioma involving the maxillary sinus
Maksiller sinüs tutulumu gösteren invaziv meningiom
Kayhan ÖZTÜRK, Ercan AKBAY, Ziya CENİK
Sayfalar 312 - 315

9.
Vascular leiomyoma mimicking a carotid body tumor
Karotis cisim tümörünü taklit eden vasküler leyomiyom
Ahmet URAL, Ahmet KUTLUHAN, Veysel YURTTAŞ, Sami BERÇİN, Aykut ONURSEVER
Sayfalar 316 - 318

10.
Laryngeal adenoid cystic carcinoma in an adolescent
Ergen bir hastada larengeal adenoid kistik karsinom
Ömer AYDIN, Emre ÜSTÜNDAĞ, Mete İŞERİ, Cengiz ERÇİN
Sayfalar 319 - 322

11.
Management of lingual tonsillar hypertrophy using microdebrider
Lingual tonsil hipertrofisinde mikrodebrider kullanımı
Tolga KANDOĞAN, Levent OLGUN, Mehmet Ziya ÖZÜER
Sayfalar 323 - 325

12.
Cystic hygroma colli in adults: a report of two cases, one with atypical location
Yetişkinlerde kistik higroma kolli: biri atipik yerleşimli olan iki olgu
Fikret KASAPOĞLU, Nadir YILDIRIM
Sayfalar 326 - 329

LookUs & Online Makale