E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 18 (6)

Cilt: 18  Sayı: 6 - 2008

1.
Treatment algorithm for patients with puberphonia
Puberfoni hastalarında tedavi şeması
Ahmet KIZILAY, Yezdan FIRAT
Sayfalar 335 - 342

2.
Head and neck paragangliomas
Baş-boyun paragangliomları
İmdat YÜCE, Sedat ÇAĞLI, Ali BAYRAM, Ercihan GÜNEY
Sayfalar 343 - 348

3.
Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy: incidence, predisposing factors, and treatment
Total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül: Sıklığı, etkileyen faktörler ve tedavi yaklaşımı
Davut AKDUMAN, Barış NAİBOĞLU, Celil USLU, Çağatay OYSU, Arman TEK, Mehmet SÜRMELİ, Yasin KILIÇARSLAN, Muhammed YANILMAZ
Sayfalar 349 - 354

4.
Internal jugular vein thrombosis following functional and selective neck dissections
Fonksiyonel ve selektif boyun diseksiyonu sonrası internal juguler ven trombozu
Necmi ARSLAN, Engin DURSUN, Berna OĞUZ, Haldun OĞUZ, Mustafa Asım ŞAFAK, Münir DEMİRCİ, Onur ÇETİN
Sayfalar 355 - 361

5.
Long-term quality of life evaluation after laser microsurgery with or without adjuvant radiotherapy for laryngeal carcinoma
Larenks karsinomu nedeniyle tek başına lazer mikrocerrahisi veya beraberinde adjuvan radyoterapi uygulanan olgularda uzun dönem yaşam kalitesi değerlendirmesi
Amir MİNOVİ, Ahmet URAL, Chantal NOWAK, Marc PEARSON, Stefan DAZERT, Dominik BRORS
Sayfalar 362 - 366

6.
Donor site sequela of class III B vascular anomaly following reconstruction of the mandible with free osteoseptocutaneous fibula flap: a case report
Serbest fibula osteoseptokutan flep ile mandibula rekonstrüksiyonundan sonra verici sahada sınıf III B vasküler anomaliye bağlı sekel: Olgu sunumu
Samet Vasfi KUVAT, Günter HAFIZ, Fatih KABAKAŞ, Atakan AYDIN, Ayhan OKUMUŞ
Sayfalar 367 - 370

7.
A case of naso-ophthalmic myiasis
Nazo-oftalmik miyazis: Olgu sunumu
Hülya EYİGÖR, Turhan DOST, Volkan DAYANIR, Sema BAŞAK, Hasan EREN
Sayfalar 371 - 373

8.
A giant retropharyngeal lipoma showing no change in clinical presentation and size within a two-year follow-up: a case report
İki yıllık takipte kliniğinde ve boyutunda değişiklik saptanmayan dev retrofarengeal lipom: Olgu sunumu
Hatice LAKADAMYALI, Tarkan ERGUN, Hüseyin LAKADAMYALI, Suat AVCI
Sayfalar 374 - 376

9.
Castleman’s disease in a patient with recurrent reactive lymphadenopathy
Tekrarlayan reaktif lenfadenopatili bir olguda Castleman hastalığı
Özgül TOPAL, Necat ALATAŞ, Seyra ERBEK, Selim Sermed ERBEK, Emine TOSUN
Sayfalar 377 - 380

10.
Cavernous hemangioma of the nasal bone: reconstruction with cartilage graft
Nazal kemikte kavernöz hemanjiyom: Kıkırdak grefti ile rekonstrüksiyon
Milan STANKOVIC, Dragan MIHAILOVIC, Zoran RADOVANOVIC, Dragana SIMIC, Marija CONIC
Sayfalar 381 - 383

11.
Surgical approach to encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma: a report of three cases
Tiroid papiller karsinomunun kapsüllü folliküler varyantında cerrahi yaklaşım: Üç olgu sunumu
Ahmet EYİBİLEN, İbrahim ALADAĞ, Mehmet GÜVEN, Reşit Doğan KÖSEOĞLU
Sayfalar 384 - 388

LookUs & Online Makale