E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 19 (2)

Cilt: 19  Sayı: 2 - 2009

DAVETLI DERLEME
1.
Domuz gribi: Günümüzün pandemik enfeksiyon hastalığı
Swine flu: the present pandemic infectious disease
Viroj Wiwanitkit
Sayfalar 57 - 61

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Radyofrekansla konka ablasyonunun akustik rinometri ile değerlendirilmesi
Acoustic rhinometry evaluation of radiofrequency ablation of the turbinates
Aslı Şahin Yılmaz, Girapong Ungkhara, Jacquelynne P. Corey
Sayfalar 62 - 66

3.
Farengokütanöz fistülün erken tanısında boyun drenajı ve serumdaki amilaz seviyelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of amylase levels in the neck drainage and serum for early diagnosis of the pharyngocutaneous fistula
Fikret Kasapoğlu, Ömer Afşın Afşın Özmen, Hakan Coşkun, Levent Erişen, Selçuk Onart
Sayfalar 67 - 70

4.
Tükürük bezi kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisinin tanısal değeri
Diagnostic value of fine needle aspiration cytology in salivary gland masses
Gökçe Şimşek, İstemihan Akın, Fulya Köybaşıoğlu, Murad Mutlu, Binnur Önal, Behçet Günsoy
Sayfalar 71 - 76

5.
Vertigo ve tinnituslu hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansının araştırılması
Evaluation of superior semicircular canal dehiscence in patients with vertigo and tinnitus
Çağlar Çallı, Ercan Pınar, Semih Öncel, Nezahat Erdoğan, Kerim Sadullahoğlu
Sayfalar 77 - 81

6.
Türk halkındaki agger nasi hücresinin görülme sıklığının anatomik olarak incelenmesi
Anatomical analysis of the prevalence of agger nasi cell in the Turkish population
Mustafa Orhan, Canan Yurttaş Saylam
Sayfalar 82 - 86

7.
Kobaylarda orta kulak anatomisi için mikroskopik kılavuz
Microscopic guide to the middle ear anatomy in guinea pigs
Arif Şanlı, Sedat Aydın, Resul Öztürk
Sayfalar 87 - 94

OLGU SUNUMU
8.
Parafarengeal lipoma: Olgu sunumu
Parapharyngeal lipoma: a case report
Alper Tunga Derin, Kenan Güney, Murat Turhan, Bülent V. Ağırdır
Sayfalar 95 - 98

9.
Melkersson-Rosenthal sendromu: Bir çocuk olgunun sunumu
Melkersson-Rosenthal syndrome: a case report on a child
Hayrullah Alp, Haluk Yavuz, Esma Alp
Sayfalar 99 - 102

10.
Tekrarlayan derin boyun enfeksiyonu yandaş bir özofagus karsinomunu işaret edebilir
Relapsing deep neck infection may indicate a coexisting esophagus cancer
Emin Karaman, Cihan Duman, Hasan Mercan, Reşat Özaras, Harun Cansız
Sayfalar 103 - 105

11.
Asemptomatik hastada iki taraflı serebellopontin köşede lipom: Olgu sunumu
Bilateral cerebellopontine angle lipoma in an asymptomatic patient: a case report
Tarkan Ergün, Hatice Lakadamyalı, Suat Avcı
Sayfalar 106 - 108

12.
Primer nazofarenks tüberkülozu
Primary nasopharyngeal tuberculosis
Abdullah Taş, Recep Yağız, Murat Koçyiğit, Ahmet R. Karasalihoğlu
Sayfalar 109 - 111

LookUs & Online Makale