E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 19 (3)

Cilt: 19  Sayı: 3 - 2009

DAVETLI DERLEME
1.
3G cep telefonlarının sağlık açısından ülkemize getirebileceği sorunlar
The health problems which can brougth by 3G cell phones to our country
Murat Enöz
Sayfalar 115 - 121

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Temporomandibüler eklemin anteriyor disk deplasmanında artroskopiyle beraber kullanılan lateral pterigoid kas botulinum toksin enjeksiyonunun etkisi
Effect of injection of botulinum toxin on lateral pterygoid muscle used together with the arthroscopy in patients with anterior disk displacement of the temporomandibular joint
Atilla Arıncı, Erdem Güven, Mehmet Yazar, Karaca Başaran, Barış Keklik
Sayfalar 122 - 129

3.
Psödoeksfoliyasyon sendromunda dış tüylü hücre fonksiyonu
Function of outer hair cells in patients with pseudoexfoliation
Seyra Erbek, Selim S. Erbek, Aylin Karalezli, Mehmet Borazan, Levent N. Özlüoğlu
Sayfalar 130 - 133

4.
Tonsillektomi uygulanmış olgularda ameliyat öncesi lokal bupivacain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi
The efficacy of preoperative local bupivacain application on postoperative pain in patients who had undergone tonsillectomy
Birgül Uzun, Mahmut Özkırış, Sevtap Akbulut, Şeref Ünver
Sayfalar 134 - 137

5.
Baş boyun bölgesinin melanom dışı deri kanserlerinde cerrahi deneyimimiz
Our experience with surgery of non melanoma cutaneous malignancies of head and neck
Uygar Levent Demir, Fazıl Apaydın
Sayfalar 138 - 145

6.
Total larenjektomi sonrası stomal nüks: Risk faktörlerinin klinik ve patolojik analizi
Stomal recurrence after total laryngectomy: clinical and patological analysis of risk factors
Sedat Öztürkcan, Çağlar Çallı, Rıza Dündar, Bilge Tuna, Hüseyin Katılmış, Hale Aslan, Ali Ekber İlknur, Sinan Başoğlu, Mehmet Ali Tayfun
Sayfalar 146 - 150

OLGU SUNUMU
7.
Mastoidektomiye bağlı tegmen defekti sonrası gelişen epidural apse ve ensefalosel: Olgu sunumu
Epidural abscess and encephalocele following tegmen defect due to mastoidectomy: a case report
Hatice Emir, Zeynep Kızılkaya Kaptan, Hakan Göçmen, Erdal Samim
Sayfalar 151 - 154

8.
Akut sinüzitin çok nadir bir komplikasyonu: Subgaleal apse
A very rare complication of acute sinusitis: subgaleal abscess
Hatice Çelik, Ahmet İslam, Sevim Aslan Felek, Dilek Yüksel
Sayfalar 155 - 158

9.
Tiroid hemiagenezili bir hastada Graves hastalığına bağlı hiperkalsemi
Hypercalcemia due to Graves’ disease in a patient with thyroid hemiagenesis
Levent Kebapçılar, Barış Akıncı, Tevfik Demir, Fırat Bayraktar, Sena Yeşil
Sayfalar 159 - 162

10.
Nazal septumdan kaynaklanan koanal polip: Septokoanal polip
Choanal polyp originating from the nasal septum: septochoanal polyp
Hakan Birkent, Serdar Karahatay, Abdullah Durmaz, Bülent Kurt, Fuat Tosun
Sayfalar 163 - 166

11.
Boyun diseksiyonunda bulunan tesadüfi patolojiler: Nadir bir olgu sunumu
Incidental pathologies found in neck dissection: an unusual case report
İclal Gürses, Murat Ünal, Tuba Karabacak
Sayfalar 167 - 170

LookUs & Online Makale