E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 19 (4)

Cilt: 19  Sayı: 4 - 2009

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında B-mod, renkli ve power Doppler ultrasonografinin etkinliği
Differential diagnosis in cervical lymphadenopathies: efficacy of B-mode, color and power Doppler ultrasonography
Ziver Ayata, Melda Apaydın, Makbule Varer, Ayşegül Sarsılmaz, Çağlar Çall,, Türkan Rezanko
Sayfalar 173 - 178

2.
Polip yaygınlığının Ki-67 ve bilgisayarlı tomografi skorlarına göre karşılaştırılması
The comparison of the expansion of polyps according to the Ki-67 and computed tomography scores
Sedat Aydın, Arif Şanlı, İlter Tezer, Ümit Hardal, Nagehan Özdemir Barışık
Sayfalar 179 - 183

3.
Kronik rinosinüzitli hastaların konvansiyonel radyografi, bilgisayarlı tomografi ve nazal endoskopi ile ameliyat öncesi değerlendirilmesi
Preoperative evaluation of chronic rhinosinusitis patients by conventional radiographies, computed tomography and nasal endoscopy
Fikret Kasapoğlu, Selçuk Onart, Oğuz Basut
Sayfalar 184 - 191

4.
N0 boyun tedavisinde selektif boyun diseksiyonunun tedavideki rolü ve etkinliği
The therapeutic role and effectiveness of selective neck dissection in the management of N0 neck
Fulya Özer, Cem Özer, Alper Nabi Erkan, Haluk Yavuz
Sayfalar 192 - 197

5.
Erişkin hiperfonksiyonel disfonili hastalarda ses terapisinin etkisi
Effectiveness of voice therapy in hyperfunctional dysphonia in adult patients
Tolga Kandoğan, Murat Koç, Gökçe Aksoy
Sayfalar 198 - 202

OLGU SUNUMU
6.
Aktinomikotik enfeksiyonla birlikte görülen tonsillolit: Olgu sunumu
Tonsillolithiasis with actinomycotic infection: a case report
Emel Çadallı Tatar, Mahmut Karaçay, Güleser Saylam, Hakan Korkmaz, Ali Özdek
Sayfalar 203 - 206

7.
Serebellopontin köşe lipoması: İki olgu sunumu ve literatürün değerlendirilmesi
Lipoma of the cerebellopontine angle: two cases report and review of literature
Nazım Korkut, Hüseyin Işıldak, Kemal Tuskan, Şahin Öğreden
Sayfalar 207 - 211

8.
Dış kulak kanalının nadir bir vasküler tümörü: Kapiller hemanjiyom
A rare vascular tumor of the external auditory canal: the capillary hemangioma
Hüsamettin Yaşar, Haluk Özkul, Adnan Somay
Sayfalar 212 - 215

9.
Kulak Burun Boğaz acili olarak başvuran nadir büyüklükte subakut nekrotizan siyaladenit olgusu
An unusual giant subacute necrotizing sialadenitis as an emergency case of otolaryngology
Ahmet Eyibilen, Nilüfer Çakır Özkan, İbrahim Aladağ, Fatih Özkan, Ziya Kaya, Doğan Köseoğlu
Sayfalar 216 - 219

10.
İnfraorbital yerleşimli tüberküloz lenfadenit: Olgu sunumu
Infraorbitally located tuberculous lypmhadenitis: a case report
Ümit Hardal, Gökhan Altın, Mustafa Paksoy, Sedat Aydın, Alev Oktay
Sayfalar 220 - 223

LookUs & Online Makale