E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 19 (5)

Cilt: 19  Sayı: 5 - 2009

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Alt dudak kanserlerinde primer kitle ve boyna yaklaşım: 24 olgunun analizi
Approach to the primary mass and neck in lower lip cancers: analysis of 24 cases
Çağatay Han Ülkü, Yavuz Yavuz Uyar
Sayfalar 227 - 231

2.
Nazal septal perforasyonun farklı intranazal flep teknikleri ile onarımı ve sonuçları
Repair of nasal septal perforation with different intranasal flap techniques and their outcomes
Ahmet İslam, Sevim Felek, Hatice Çelik, Necmi Arslan, İlknur Haberal Can, Haldun Oğuz
Sayfalar 232 - 238

3.
Basit horlama tedavisinde palatal Pillar implantlar
Palatal Pillar implants for the treatment of simple snoring
Ozan Seymen Sezen, Hande Kaytancı, Banu Salepçi, Gülfem Yurteri, Utku Kubilay, Temel Coşkuner, Benan Çağlayan, Şeref Ünver
Sayfalar 239 - 245

4.
Tıkayıcı uyku apne sendromunda kulak burun boğaz muayenesi: Uyku bozukluğunun şiddeti ve fiziki muayene arasındaki ilişki
Otorhinolaryngologic examination in obstructive sleep apnea syndrome: the correlation between the severity of sleep disorder and physical examination
Baran Acar, Mehmet Ali Babademez, Hayriye Karabulut, Bülent Çiftçi, Emre Günbey, Rıza Murat Karaşen
Sayfalar 246 - 252

5.
Endolarengeal mikrocerrahi uygulanan hastalarda ses kalitesinin akustik ve spektrografik analiz ile değerlendirilmesi
Voice quality assessment via acoustic and spectrographic analysis in patients who had endolaryngeal microsurgery
Abdullah Onur Göksel, İlhan Topaloğlu
Sayfalar 253 - 258

6.
Temporal kemik transvers kırığı ve periferik fasiyal paralizi: Cerrahi yaklaşım ve sonuçlarımız
Temporal bone transverse fracture and peripheric facial paralysis: our surgical approach and results
Çağatay Han Ülkü, Yavuz Uyar, Gökhan Kurnaz
Sayfalar 259 - 262

7.
Sıçanlarda perfore timpanik membrandaki miringosklerozda intraperitoneal çinko aspartat uygulamasının etkisi
The effect of intraperitoneal administration of zinc aspartate on myringosclerosis in perforated tympanic membranes of rats
İlhami Yıldırım, Harun Çıralık, Erdoğan Okur, Barlas Aydoğan, M. Akif Kılıç
Sayfalar 263 - 267

OLGU SUNUMU
8.
Tip 1 tiroplastiden 10 yıl sonra spontan silastik protez kayması: Olgu sunumu
Spontaneous displacement of silastic prosthesis 10 years after type 1 thyroplasty: a case report
Sinan Kocatürk, Güçlü Kaan Beriat, Cem Doğan
Sayfalar 268 - 271

9.
Subkütanöz pediküllü nazolabial ada flebi ile burnun orta kısım defektlerinin onarımı: İki Olgu Sunumu
Reconstruction of the defects in the middle of the nose with subcutaneous pedicled nasolabial island flap: report of two cases
Rüştü Köse, İhsan Okur
Sayfalar 272 - 276

LookUs & Online Makale